Ефективність організації

Зверніть увагу на операційну модель та корпоративну культуру свого бізнесу, нарощуйте можливості та розширюйте внутрішні ресурси, щоб визначити та реалізувати можливості зростання бренду.
organisational performance
Переваги
01

Залученість та лояльність персоналу

Визначайте рівень ефективності організація у чотирьох ключових аспектах: залученість персоналу, лідерство керівництва, організаційні можливості корпоративної моделі організації бізнесу та реалізація мети та стратегії бізнесу. Підхід Kantar надає єдиний індекс ефективності організаційної структури бізнесу для широкого розуміння ситуації та вироблення системного підходу до рішень 

02

Вивчення бренду роботодавця

Вимірюйте репутацію бренду роботодавця серед різних груп потенційних претендентів та поточних співробітників. Kantar має розроблену модель оцінки цінності бренду-роботодавця для активних та пасивних претендентів, а також для співробітників. Це дозволяє визначати як поточний стан бренду, так й оцінювати потенціал росту.
03

Керування репутацією бренда

Kantar розглядає репутацію як цілісне сприйняття бренду. Для підвищення рівня оцінки та управління брендами ми об'єднуємо різні аспекти репутації. Набір компонентів репутаційної структури відображає актуальний ринковий контекст, зміни у бізнес-культурі та умовах корпоративного споживання, очікування від брендів та компаній.
04

Управління корпоративною культурою

Корпоративная культура є відображенням цінностей та норм, які визначають організаційну поведінку співробітників. Цінності та норми можуть поділятися або саботуватися співробітниками в компанії. Діагностика корпоративної культури від Kantar дозволяє визначити фактичний та бажаний типи корпоративної культури, а також надати практичні рекомендації щодо зміни процедур керування персоналом з урахуванням обраного типу культури.

contact

Хочете дізнатися більше?

Напишіть нашим експертам.
Написати нам