Uuden auton hankinnassa asiakaspalvelukokemuksella ja tunnetarpeilla merkittävä vaikutus

Jopa 80 % uuden auton ostajista on tyytyväisiä ostamaansa autoon hankintansa jälkeen, selviää Kantarin tuoreesta tutkimuksesta.
28 syyskuuta 2021
Kantarin tutkimuksessa selviää kuinka tärkeää asiakaspalvelukokemus on kuluttajille uutta autoa ostaessa
Nina
Frosterus

Ota yhteyttä

Mitä suuremman auton osti, sitä yleisempää on uuden auton arviointi hyväksi tai jopa erinomaiseksi. Vaihtelu automallien välillä on kuitenkin suurta.

Vaikka autoon ollaan tyytyväisiä, vain joka toinen pitää erittäin todennäköisenä, että seuraava valinta kohdistuu samaan merkkiin.

Päämotivaattorina edellisen merkin hylkäämiselle on kokeilunhalu ja kiinnostus toista merkkiä tai mallia kohtaan. Taustalla vaikuttavat myös autotestit, lisävarusteet ja ympäristötekijät. Autokaupassa myyjällä on keskeinen merkitys, sillä kokeilunhalun jälkeen merkittävimmäksi syyksi autonmerkin vaihtoon nousee myyjän kokonaisvaltainen palvelu.

Auton ostoa ja tehtyä valintaa perustellaan usein rationaalisesti. Kaupan näyttää sinetöivän se, miten hyvin onnistutaan palvelemaan ja tukemaan autonostajaa ostoprosessin eri vaiheissa. Asiakaspalvelukokemus vaihtelee suuresti eri automerkkien ja -mallien ostajien kesken. Vertailussa parhaimman arvosanan antoivat Volvon ostajat.

Ota yhteyttä