Tietoa tutkimusvastaajille

Markkinatutkimuksiin vastaamalla voit vaikuttaa esimerkiksi yrityksissä tehtäviin strategisiin ja operatiivisiin päätöksiin tai vaikkapa uuden tuotteen tai palvelun sisältöön liittyviin asioihin. Tutkimuksiin vastaaminen tehdään nimettömänä ellei vastaaja ole erityisesti antanut suostumusta vastaustiedon eteenpäin antamiselle. Markkinatutkimusdatat eivät sisällä henkilötietoja. Kantar ei milloinkaan tee myynti- tai markkinointitoimenpiteitä tutkimuksiin osallistuville henkilöille. Ilmoitamme tutkimusten vastaajapalkkioista henkilökohtaisesti kaikille voittajille.

Kantar toimi Suomessa aikaisemmin nimillä Kantar TNS Oy, TNS Gallup Oy ja Suomen Gallup Oy, joka on perustettu vuonna 1945. 

Kysy puhelinhaastatteluista    Kysy internet-tutkimuksista 

 • Yksityisyydensuoja

  Vastaajan tietoturva on erittäin tärkeää kaikissa tiedonkeräysmenetelmissä. Kantar noudattaa ESOMARin www.esomar.org sääntöjä, joiden mukaan vastaajan antamat tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käytetään vain tutkimustarkoituksiin. Tulokset raportoidaan tilastollisina taulukoina ja graafisina esityksinä, joista kenenkään henkilökohtaiset vastaukset tai henkilöllisyys eivät selviä.

  Kantarin lähettämät sähköpostiviestit eivät koskaan sisällä liitetiedostoja ja ovat aina HTML-muodossa. Kantar ei koskaan pyydä sinua lähettämään henkilökohtaisia tietojasi tai vastaamaan kysymyksiin sähköpostilla.

  Kantar kunnioittaa yksityisyyttäsi kaikissa tilanteissa. Nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, muut henkilötietosi ja antamasi vastaukset käsitellään yksityisyydensuojan edellyttämällä tavalla.

  Kantarin toimesta tehtyjen markkinatutkimusten tavoitteena on saada tietoa yritysten ja yhteisöjen päätöksenteon tueksi ja parantaa tutkimuksen tilaajan ymmärrystä kohderyhmän tarpeista. Kantar ei milloinkaan tee myynti- tai markkinointitoimenpiteitä tutkimuksiin osallistuville henkilöille.

  Tutkimuksiin osallistuminen on aina vapaaehtoista. Kunnioitamme päätöstä olla osallistumatta tutkimukseen.

 • Yrityksen tietosuoja ja tietoturva

  Kantar on vuoden 2018 aikana läpikäynyt laajan 14 kohdan EU tietosuoja (GDPR) käyttöönotto-ohjelman, jolla olemme varmistaneet toimintamme GDPR-yhteensopivuuden. Ohjelma on kattanut kaikkien järjestelmien, rekisterien, sidosryhmäyhteistyön (tutkimusvastaajat, henkilökunta, asiakkaat, yhteistyökumppanit, alihankkijat), prosessien sekä tietoturvan läpikäynnin, riskiarvioinnin, toimintatapojen luomisen, koulutuksen ja dokumentoinnin.

 • Tutkimusvastaajien tietosuoja ja tietoturva

  Tietoturva

  1. Vastatessasi tutkimukseen, annat luvan lomakkeella kysyttyjen henkilötietojesi käsittelyyn ja säilytykseen markkinatutkimustarkoituksiin.

  2. Henkilötietojasi ei luovuteta eteenpäin. Tutkimuksen tulokset toimitetaan tilaajalle aina niin, ettei niistä voi tunnistaa vastaajan henkilöllisyyttä. Vastaajan henkilöllisyys voidaan paljastaa tilaajalle vain vastaajan erikseen, tutkimuksen yhteydessä antamalla suostumuksella.

  3. Palkkioiden toimittamiseen tarvittavat henkilötiedot kuten nimi ja osoite, voidaan toimittaa Kantarin yhteistyökumppaneille, esimerkiksi Presentcard.fi:lle, palkkioiden toimittamista varten.

  4. Kantarilla olevat tiedot on asianmukaisesti suojattu asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Suojaus on järjestetty teknisesti, hallinnollisesti, sähköisesti sekä tietoturvatoimintojen osalta turvaamaan kaikkia antamiasi tietoja.

  Henkilötietojen siirtäminen

  5. Henkilötietoja ei siirretä EU:n talousalueen ulkopuolelle.

  Evästeet

  6. Tutkimuslomakkeilla voidaan käyttää evästeitä (cookies) mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin. Evästeitä käytetään tutkimusten parantamiseksi. Palvelun käyttäjän evästetunnistetietoja ei voida yhdistää käyttäjän henkilö- tai yhteystietoihin. Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteella olevien tietojen tarkastelua tai kopioimista. Jos et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat ilmoituksen silloin, kun niitä ollaan siirtämässä koneellesi, voit tehdä selaimeesi sellaisen asetuksen, mikäli selaimesi sen mahdollistaa. Evästeiden vastaanoton kieltäminen voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä ole suositeltavaa.

  Muuta

  7. Tutkimuksessa annetut tiedot säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen mielipide- ja markkinatutkimusprojektien hoitamiseksi. Tiedot poistetaan, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

  8. Kantar voi milloin tahansa myöskin ilman etukäteisilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja sekä muuttaa ja muunnella tämän sivuston sisältöä taikka estää pääsyn tälle sivustolle.

 • Tiedonkeräysmenetelmät

  Puhelinhaastattelut
  Puhelinhaastatteluja tehdään pääosin mobiililiittymiin, yksityishenkilöille ja yrityksiin sekä iltaisin että päiväsaikaan. Suurimpia puhelinhaastattelututkimuksiamme ovat viikoittainen Catibus-tutkimus, media-alantutkimukset sekä maatalousalan tutkimukset.

  Internet-tutkimukset
  Internet-tiedonkeräys on suurin tiedonkeräysmenetelmämme. Säännöllisiä tutkimuskierroksia teemme Kantar Forum-paneelilla, sen lisäksi toteutamme vuosittain satoja kuluttajiin tai yrityksiin kohdentuvia internet-tutkimuksia.

  Muut tiedonkeräystavat
  Keräämme tietoja myös perinteisellä kirjetiedustelulla ja kvalitatiivisilla menetelmillä.

 • Tutkimusten rekisterilähteet

  Pääsääntöisesti rekisterit eivät ole Kantarin hallinnoimia, joten voimme poistaa yhteystiedot yksittäisestä tutkimuksesta, mutta emme itse rekisteristä.

  Tutkimusten yhteydessä ilmoitamme aina, mistä olemme saaneet yhteystiedot (rekisterilähde).


  Yleisimmät rekisterilähteemme

  1. Profinder Puhelinluettelotiedot https://profinder.fi/tietosuoja/

  • johon yhteydenestot myös Suomen Asiakkuusmarkinointiliiton (ASML) Robinson-listan kautta https://www.asml.fi/kieltopalvelut/
  • tai omalle puhelinoperaattorille kielto tietojen luovuttamiseen

   

  2. Väestötietojärjestelmä, Digi- ja väestötietovirasto

  • kieltopyynnön voi tehdä osoitteessa https://dvv.fi/tietojen-luovuttamisen-kieltaminen

   

  3. Asiakasrekisterit

  • yhteydenotot suoraan yritysten ylläpitämiin yritys- tai kuluttajarekistereihin

 • Tutkimusten nettitiedonkeruun yleisimmät osoitteet eli URL:t

  Alla on lueteltu Kantarin tutkimuslomakkeiden yleisimmät domain-osoitteet:

  https://ts.ktrmr.com/surveyz.aspx
  https://interviewing.nfieldmr.com/Interviews/
  https://router.cint.com/ExternalRoute/
  https://link.kantar.fi/
  https://api.sifo.se/nipo/
  https://ujkw.trk.elasticemail.com/
  https://tns-gallup-fi-forum.tracking.mailmailmail.net/
  https://tns-gallup-fi-helpdesk.tracking.mailmailmail.net/
  https://kantar.fi/
  https://m.kantar.fi/
  https://t.kantar.fi

 • Kysymyksiä ja vastauksia

  Mistä olette saaneet yhteystietoni?
  Emme itse ylläpidä yhteystietoja, kaikki yhteystiedot saamme muiden tahojen ylläpitämistä rekistereistä. Haastattelija ilmoittaa kysyttäessä kunkin tutkimuksen rekisterilähteen.
  Kts. kohta Tutkimusten rekisterilähteet.

  Kuinka voin poistaa yhteystietoni?
  Voimme poistaa yhteystietonne kyseisestä tutkimuksesta, mutta emme voi täältä käsin tehdä rekisteritietojen poistoja, mutta voitte olla suoraan yhteydessä rekisterinpitäjään. Haastattelija ilmoittaa kysyttäessä kunkin tutkimuksen rekisterilähteen.  

  Kuinka voin jatkossa estää Kantarin puhelinhaastattelut?
  Pyynnöstänne voimme lisätä nimenne puhelinkieltorekisteriimme, tämä estää jatkossa tekemämme puhelinhaastattelut teille.

  Mitä tietoa teillä on minusta (liittyen tähän tutkimukseen)?
  Käytössämme on vain kyseiseen tutkimukseen liittyvät yhteystietonne, kuten nimi ja  puhelinnumero.

  Kuinka varmistatte ettei henkilöllisyyteni paljastu tutkimuksen toteuttajille?
  Yhteystietojanne ei koskaan yhdistetä antamiinne vastauksiin (ellette erityisesti anna siihen lupaa), joten käsiteltävistä tutkimusdatoista yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

  Mistä saan lisää tietoa yrityksenne käyttämistä rekistereistä ja tietosuojasta?
  Lisätietoa löytyy kohdasta Tutkimusten rekisterilähteet.

  Haluan tietää mitä rekisteritietoa Kantarilla on minusta?
  Tarkistuspyyntö tulee esittää kirjallisesti/sähköisesti. Ohjeet löytyvät Tietosuojaselosteet-sivulta.