Kasvata brändisi mahdollisuutta menestyä - merkityksellisesti erilainen brändi

Brändit ovat usein epämääräisiä, strukturoimattomia, aineettomia konsepteja kuluttajien mielissä. Useimmat niistä ovat kuluttajille yksinkertaisesti hyödykkeitä. Mutta jotkut brändit ovat paljon enemmän. Ja kuluttajat ovat valmiita maksamaan niistä korkeampaa hintaa.
22 helmikuuta 2023
brand tracking
Ota yhteyttä

Kyseiset brändit ovat paremmin yhteydessä kuluttajiin – ne siis investoivat korkealaatuiseen markkinointiin rakentaakseen brändin aineetonta arvoa kuluttajien mielissä.

Kantarin BrandZ-data osoittaa, että  keskimäärin 29 prosenttia yrityksen arvosta tulee brändistä. Parhaiten menestyvillä brändeillä luku voi olla yli 50 %. Eli todistettavasti brändiin investoiminen tuottaa arvoa osakkeenomistajille. Maailman arvokkaimmat brändit menestyvät, koska ne luovat arvoa vahvojen henkisten ja fyysisten yhteyksien kautta niin kuluttajiin kuin asiakkaisiin. Tämä vaatii jatkuvaa yhteistyötä brändistrategian kirkastamiseksi kaikkien sidosryhmien kanssa. Myös brändien yhteydet mediaan tuovat näkyvyyttä ja yhteyksiä sijoittajiin ja osakkeenomistajiin. 

Maailman johtavat brändit eivät ole kuin sumuisia kaasupilviä – ne ovat merkityksellisiä tähtikuvioita taivaalla. Brändiarvon ydin on hinnoitteluvoimassa. Brändit rakentavat mainetta, laatua, omaa ääntä ja imagoa osana yleistä arvolupausta, joka mahdollistaa tietyn hinnan. Merkityksellinen erottautuminen muodostaa 94 prosenttia brändin hinnoitteluvoimasta, ja antaa perusteet premium-hinnalle. Vain loput 6 prosenttia tulee tunnettuudesta. 

Jatka panostamista brändiisi - myös huonoina aikoina - ja luo ennemmin mieleenpainuvaa kuin klikki-mainontaa.

Vaikuttava mainonta brändin rakentajana

Mainoksen tulee luoda yhteys kuluttajaan, jottei mainosta ohiteta. Luovalla toteutuksella on keskinen rooli brändikasvun vauhdittajana, sillä sen avulla on mahdollista tavoittaa ja altistaa koko potentiaali. Luovat ja tehokkaat mainokset tuottavat yli 4 kertaa enemmän voittoa.* 

Mainonta, jolla vahvistetaan yhteyksiä, luodaan arvoa sekä toivutaan laskusuhdanteista nopeammin. Vuosien brändiseurannan ja mainonnan tutkimusten myötä tiedämme onnistumisen perusteet. Merkityksellisyys – Mainonta ja brändi tuntuu kuluttajista kiinnostavalta ja ne vastaavat tarpeisiinsa. Erilaisuus – Mainonta ja brändi tuntuu erilaiselta kuin muut ja ne asettavat trendejä kategoriaan. Tunnettuus – Mainonta rakentaa brändiä niin, että se tulee mieleen nopeasti ja helposti valintatilanteessa.

Ole johdonmukainen. Ymmärrä brändisi identiteettiä ja strategiaa ja kommunikoi niiden pohjalta.

*40 individual brands, Categories cases include: Alcoholic Drinks 7 Automotive 4 Financial Services 8 Food 4 Retail 12 Soft Drinks 8 Technology & Electronics 3 Telecoms & Utilities 3 Toiletries & Cosmetics 3 Transport & Tourism 1. Market cases include: Australia 9 Canada 1 Colombia 1 India 1 Ireland 2 Japan 1 Mexico 1 United Kingdom 34 USA 3.

Innovaatiot brändin menestyksen perustana

Muuttuvassa maailmassa jatkuvasti kehittyvät innovaatiot ovat perusta, jolle vahvoja brändejä rakennetaan. Ihmisten syvällinen ymmärtäminen erilaisissa tilanteissa on tärkeää ja auttaa merkityksellisesti erottuvien innovaatioiden suunnittelussa. Asiayhteyksillä on valtavan suuri vaikutus ihmisten päätöksenteossa, ja niiden vaikutukset on ymmärrettävä. Suurinkin innovaatio voi epäonnistua, jos sitä ei räätälöidä osto- ja käyttöympäristöön.

Innovaatioiden tulee perustua vahvoihin ja todennettuihin oivalluksiin. Joka kolmas tuote on kuollut tai kuolemassa toisen vuoden jälkeen. Innovointi on oppimista, jota ei tule lopettaa edes lanseerauksen jälkeen vaan sitä on tarkasteltava suhteessa koko brändin arvon kasvattamiseen.

Ennakoinnilla ei voi varmistaa tulevaisuutta, mutta se voi valmistaa tulevaan.

Positiivinen asiakaskokemus brändin menestystekijänä

Kokemus on yksi tärkeimmistä kasvun ajureista vahvan brändin rakentamisessa. Odotukset luovat taustan brändikokemukselle, joka ruokkii muistoja. Brändilupauksen ja asiakaskokemuksen välillä ei saa olla kuilua. Odotusten täyttäminen rakentaa luottamusta ja kasvattaa brändin arvoa.

Tarjoa emotionaalisia kokemuksia, joilla on merkitystä kuluttajille ja jotka vahvistavat brändisuhdetta.

 
Ota yhteyttä