Edelläkävijäbrändit onnistuvat muutoksessa ketterän asiakas- ja markkinaymmärryksen avulla

Innovaatiota pidetään yleisesti yhtenä keskeisistä liiketoiminnan kasvun ja kestävän kilpailukyvyn ajureista. Ne brändit, jotka kartoittavat jatkuvasti markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja asiakkaiden alati muuttuvia tarpeita, voivat toimia edelläkävijöinä tuoden uusia innovaatioita toimialalleen.
11 toukokuuta 2021
Innovaatio
Varaa esittely

Nopeimmin kasvavilla yrityksillä on yhteisenä piirteenä ketterä ja nopea innovointi. Kriisiaikoina yrityksille on tarjolla erityisen paljon paikkoja kasvattaa bisnestä, koska kriisi tuo sekasortoa markkinoille luoden uusia kohderyhmiä, käyttötilanteita, tarpeita ja tunnetarpeita. Tämä mahdollistaa erottautumisen ennennäkemättömillä tavoilla.

90 % tuotelanseerauksista epäonnistuu. Ennen uuden tuotteen lanseerausta onkin tarkasteltava kriittisesti, tarjoaako se lisäarvoa ensisijaiselle kohderyhmälle ja tukeeko uudistus brändiä. Tärkeää on myös selvittää, mistä uuden tuotteen myynti tulisi syntymään eli olisiko se kokonaan uutta myyntiä kyseiselle tuoteryhmälle vai siirtyisikö myynti aiemmista tuotteista uuteen kannibalisoiden omien tuotteiden nykyistä menestystä.

Brändin näkökulmasta innovaatioiden testaukset suoraan markkinalla ovat melkoinen riski. Vahvaa brändiä ei ole myöskään syytä vaarantaa asiakkaille merkityksettömien varianttien tai valikoimalaajennusten takia. Konsepti- ja tuotetestaukset ennen lanseerausta on keskeinen työkalu, jolla voidaan varmistaa, ettei markkinoille tuoda toimimatonta ja pahimmillaan brändimielikuvaa hajottavaa ratkaisua.

Tunnista voittajaideat ja optimoi niiden kasvupotentiaali 48 tunnissa

Ilman oivallusta kuluttajan tyydyttymättömästä tarpeesta on riskinä, että yritys kehittää konseptia, joka ei tuo arvoa asiakkaalle - tai jopa pahimmillaan kannibalisoi nykyistä bisnestä. Kantarin älykkäällä ja validoidulla menetelmällä pystymme tunnistamaan liiketoiminnan kannalta potentiaalisimmat konseptit ja kehittämään niitä edelleen kasvun maksimoimiseksi.

1. Tunnistamme liiketoiminnallista kasvua aikaansaavat konseptit!
Vastaajien yksilölliset ostokäyttäytymisen ja kokeiluhalukkuuden erot huomioidaan ostamisen todennäköisyyden arvioimisessa. Yksilöllisesti painotettu tunnusluku ennustaa paremmin tulevaisuuden menestystä kuin pelkkä vastaajan määrittelemä ostokiinnostus. Tunnistamme kokonaiskasvupotentiaalin suhteen parhaat konseptit 50% todennäköisemmin.

2. Tiedämme miltä hyvä näyttää!
Kantarilla on käytössään laaja benchmark-tietokanta eri markkinoilla ja kategorioissa testatuista konsepteista. Tiedämme, miten testattu konsepti sijoittuu suhteessa muihin jopa kymmenen eri  mittarin suhteen. Tämä auttaa olennaisten kehityskohtien identifioimisessa.

3. Vertailemme eri markkinoita luotettavasti!
Datan yksilöllinen painottaminen mahdollistaa markkinoiden välisen suoran vertailun. Tällöin voidaan testata konsepteja usealla eri markkinalla ilman pelkoa kulttuurisista eroista tai vääristymästä (bias).

Voit testata konsepteja entistä nopeammin ja kustannustehokkaammin Kantar Marketplace markkinatutkimusalustalla. Pitkälle viety automatisointi tarjoaa validoidun, maailmanluokan konseptitestauksen toteuttamisen jopa 48 tunnissa!

Lataa vinkit onnistuneen konseptin luomiseen

Varaa esittely