Yli 60-vuotiaat innovoinnin suuri käyttämätön kultakaivos?

Brändien kannattaisi uusia tuotteita ja palveluita suunnitellessa ja lanseeratessa tarkastella nuorten lisäksi ikähaitarin toista päätä, sillä sieltä löytyy runsaasti kulutusvoimaisia kohderyhmiä.
25 tammikuuta 2024
Innovaatio
Nina
Frosterus

Ota yhteyttä

Nuoret ovat keskimääräistä useammin spontaaneja ja kokeilunhaluisia kuluttajia, jotka haluavat olla edelläkävijöitä. Tämä tekee heistä monille brändeille houkuttelevan kohderyhmän. Brändien kannattaisi kuitenkin uusia tuotteita ja palveluita suunnitellessa ja lanseeratessa tarkastella myös ikähaitarin toista päätä, sillä sieltä löytyy runsaasti kulutusvoimaisia kohderyhmiä.

Kun tarkastellaan suomalaisten taloudellista tilannetta ja erityisesti varallisuutta suhteessa velkaan, erottuvat joukosta 55–64-vuotiaat sekä tätä vanhemmat suomalaiset. Varttuneemmilla kuluttajilla on taloudellisen vakauden lisäksi erilainen lähtökohta kuluttamiseen: Heillä on enemmän aikaa toteuttaa mielihalujaan. Tätä nuoremmilla sukupolvilla ei ole työn, perheen ja muiden kiireiden vuoksi.

Vanhempien ikäryhmien asenteissa on nähtävissä kokemuksesta kumpuavaa itsevarmuutta ja uskoa omaan pärjäämiseen vastoinkäymisten sattuessa. Kulutusasenteissa on kuitenkin havaittavissa jonkinasteista varovaisuutta verrattuna nuorempiin, sillä varttuneemmat kuluttajat valitsevat mieluummin tuttuja ja tunnettuja tuotemerkkejä. Kuluttamisintoa jarruttaa myös tosiasia, että suurin osa mainonnasta ei tunnu olevan heille suunnattua.

60–70-vuotiaat ovat kulutusasenteiltaan selvästi erilaisia kuin muutamia vuosikymmeniä sitten. He haluavat pysyä ajan hermolla, käyttää erilaisia laitteita ja palveluita, sekä panostaa omaa hyvinvointia ja viehättävyyttä edistäviin tuotteisiin ja palveluihin. Digitaalisuuteen liittyvä kehitys tarjoaa heille myös monipuolisemmat mahdollisuudet toteuttaa ja viihdyttää itseään. 

Brändien tulisi siksi purkaa oletuksiaan ja kiinnostua yli 60-vuotiaista kuluttajista asiakaskokemuksen ja tuotteistamisen näkökulmasta. Keskeistä on kiinnittää huomiota siihen, onko oma brändi sekä siihen liittyvät innovaatiot näiden kulutusvoimaisten kohderyhmien silmissä merkityksellisesti erilaisia kilpailijoista. Onnistunut innovaatio edellyttää muutakin kuin tyydyttämättömän tarpeen tunnistamista – se vaatii ymmärtämään kaikki keinot, joilla kuluttajan ja brändin välistä suhdetta voidaan parantaa. 

Innovaatio on liima, joka sitoo yhteen merkityksellisyyden ja erilaisuuden, sekä ohjaa brändin kasvua.

Ota yhteyttä