Kilpailutilanteen tunnistaminen auttaa optimoimaan kasvun mahdollisuuksia ja panoksia investointeihin

Oman yrityksen tilanteen suhteuttaminen kilpailukenttään antaa työkaluja panostusten ja kohdennusten optimoinnille.
01 maaliskuuta 2022
Kilpailutilanne Finanssiala
Marianne
Lindholm

Ota yhteyttä

Otetaan esimerkiksi finanssitoimiala. Vastaavat tiedot saat myös omalta toimialaltasi.

Kuluttajilla oli keskimäärin taloudessa 3,3 vakuutusta tai lainaa. Harkintalistalla oli keskimäärin 2,4 pankkia, 2,1 vakuutusyhtiötä ja 0,9 kulutusluotto-/pikalainayritystä. Yritysten nykyisistä kuluttaja-asiakkaista vain 33 % preferoi nykyistä yritystään. Potentiaalisten hylkääjien määrä oli pahimmillaan 100 % ja parhaimmillaan 16 %. Yrityksillä, joiden mainonnan osuus kokonaismäärästä oli korkea, oli vähiten hylkäysuhan alla olevia asiakkaita. Näillä yrityksillä konversio harkinnasta asiakkuuteen oli suurin, parhaimmillaan 45 % harkitsijoista valitsi yrityksen.

Vuonna 2021 finanssitoimialalla (pankit, vakuutusyhtiöt, kulutusluotto-/pikalainayhtiöt) oli 268 mainostajaa, joista yli miljoona euroa mainontaan panostaneita oli yhdeksän. Kokonaisuudessaan mediamainontaan finanssialalla käytettiin noin 34 miljoonaa euroa, joka oli 9 % enemmän kuin vuonna 2020. Suurin sesonki mainonnassa oli loka-marraskuussa. Suurimmat mainostajat olivat OP, IF ja Nordea, jotka käyttivät mainontaan keskimäärin 2,7 miljoonaa euroa vuositasolla. Käytetyimmät mediaryhmät finanssialalla olivat televisio ja verkkomedia.

Päättäjät pohtivat myös minkälaisilla panostuksilla yrityksen share of voice on riittävä ylläpitämään asiakkuuksia, mitä tarvitaan kasvuun, vai olisiko panostuksissa säästämisen varaa? Missä kanavissa kohtaa oikeat kohderyhmät ja erottuu kilpailijoista? Konvertoituuko yrityksen harkinta asiakkuudeksi ja onko pelkoa yrityksen hylkääjistä?

Sovitaan tapaaminen ja katsotaan yhdessä mikä sinun yrityksesi tilanne on kilpailukentässä! Autamme sinua kasvun mahdollisuuksien tunnistamisessa ja panostusten optimoinnissa.

Ad Intelligence -tietopankki seuraa valtaosaa Suomen mediamainonnan panostuksista ja raportoi kilpailutietoa toimialoittain, brändeittäin ja medioittain joka kuukausi. Mind-tietopankki sisältää kuluttajatietoa 1300 brändistä, seuraa kilpailutilannetta tunnettuudessa, harkinnassa ja valinnassa, tarkastelee tunnettuuden tai harkinnan konvertoitumisen ensisijaiseksi valinnaksi ja paljastaa hylkäysvaarassa olevat yritykset.

Ota yhteyttä