Asennetutkimus: Onnelliseen elämään tarvitaan muutakin sisältöä kuin perhe

Yksi vahvistuvista asenteista Suomessa vuonna 2023 on, että onnellisena olemiseen kaivataan elämään muutakin sisältöä kuin perhe. Suomalaiset nauttivat omasta ajasta, jolloin saa tehdä juuri mitä itse haluaa.
12 syyskuuta 2023
Kuluttajien asennemuutos
Nina
Frosterus

Ota yhteyttä

Kantarin tuore asennetutkimus Monitor osoittaa, että kallistunut hintataso ja globaalitilanne näkyvät selvänä huolena omasta taloudellisesta pärjäämisestä. Yhteiskunnalliset haasteet ruokkivat kuluttajien elämys- ja nautinnonhakuisuutta. Aiempaan verrattuna yhä useampi (63 %) kaipaa elämäänsä jotain pientä kivaa, joka saa nopeasti hyvälle tuulelle.

Oma onni on suomalaisille aiempaa tärkeämpää

Koronan aikana oman perheen merkitys korostui, mutta nyt yhä useampi kokee, että tarvitsee elämäänsä muutakin kuin vain perheen ollakseen onnellinen. Tämä asenne kuuluu vuodessa eniten vahvistuneisiin asenteisiin.

Perheen ja läheisten lisäksi arkeen toivotaan uusia kokemuksia, huolettomuutta, rahaa ja omaa aikaa. Omaa valinnanvapautta ja yksilöllisyyttä arvostetaan, mikä näkyykin pyrkimyksenä tehdä mitä halutaan välittämättä muiden mielipiteistä.

Suomalaisista 30 % shoppailee tullakseen paremmalle tuulelle

Vaikka huoli rahojen riittävyydestä sävyttää asennemaisemaa, itselle tärkeistä tuotteista ja brändeistä kuluttajat ovat edelleen valmiita maksamaan enemmän. Halutaan panostaa elämykselliseen hyvinvointikuluttamiseen kuten ulkonäköön ja laittautumiseen, liikuntaharrastuksiin ja lomamatkoihin. Älylaitteistakaan ei olla valmiita tinkimään ensimmäisenä.
Elämään kaivataan iloa, valoa ja itseen keskittymistä.

Asennetutkimus Monitor antaa käsityksen kuluttajien käyttäytymisen tahtotilasta ja kuinka yritykset voivat vastata kuluttajien tarpeisiin. Tutkimuskokonaisuus sisältää tietoa suomalaisten kuluttajien asenteista ja mitä he kuluttajina tavoittelevat. Analyysit pohjautuvat vuosittain Kantarin vastaajapaneelissa kerättyyn tutkimusaineistoon. Tuorein tiedonkeruu touko-kesäkuussa 2023, vastaajamäärä 3205 aikuista suomalaista. Aikasarja auttaa ymmärtämään muutosta ja ennakoimaan tulevaa.

 

Millaista kuluttajatietoa sinä tarvitse tukemaan yrityksen kasvua?

Ota yhteyttä