Asennetutkimus: Vastuullisuus ja terveellisyys joutuvat väistymään suomalaisten valitessa kukkarolleen sopivaa ruokaa

Suomalaisten tärkeimmät motivaattorit ruokaa valitessa liittyvät ruuan hintaan, makuun sekä ravitsevuuteen.
28 joulukuuta 2023
Kuluttajien asennemuutos
Nina
Frosterus

Ota yhteyttä

Suomalaisten tärkeimmät motivaattorit ruokaa valitessa liittyvät ruuan hintaan, makuun sekä ravitsevuuteen. Taloudelliset haasteet ja ruuan hinnannousu ovat kuitenkin selvästi kasvattaneet hintaan liittyvien tekijöiden merkitystä. Harkinta ruokaostoksia tehdessä sekä pyrkimys vähentää ruokakuluja kuuluvat vuodessa voimakkaimmin vahvistuneisiin ruoka-asenteisiin. 

Hinta-laatusuhde on yhä keskeisempi valintakriteeri, kun suomalaiset valitsevat mitä syödä. Sen sijaan pitkäjänteisemmät terveysvaikutukset tai vastuullisuusaspektit eivät ole tässä hetkessä yhtä keskeisessä asemassa. Vaikka kuluttajilla on selkeä pyrkimys vähentää ruokakulujaan, pysyy kuitenkin ruuan kotimaisuuden arvostus johdonmukaisesti korkealla. Alkuperämaa on suomalaisille ensiarvoisen tärkeää ja kotimaista työllisyyttä halutaan tukea.

Pitkällä aikavälillä myös nopeuteen ja kätevyyteen liittyvät motiivit ovat tulleet yhä tärkeämmiksi. Kyse ei ole siitä etteikö olisi aikaa ruokaostoksiin tai ruuan tekemiseen, vaan toiveet liittyvät arjen helpottamiseen. Samaan aikaan on tasaisesti hiipunut ajatus siitä, että vain itse valmistettu ruoka olisi varsinaista kunnon ruokaa.

Vaikka hintaan liittyvät rationaaliset kriteerit ovat vahvoilla, on ruuan merkitys tunnetarpeiden täyttämisessä edelleen erittäin suuri: Ruoka tarjoaa iloa elämään sekä mahdollistaa yhdessäoloa ja sosiaalisia kokemuksia. Samalla on nähtävissä jännitettä terveellisyyden sekä maun/hemmottelun välillä, sillä valtaosa suomalaisista sanoo ruuan terveellisyyden huomioimisen olevan heille itsestäänselvyys. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi monimutkaisena suhtautumisena sokeriin ja lihaan.

Asennetutkimus Monitor antaa käsityksen kuluttajien käyttäytymisen tahtotilasta ja kuinka yritykset voivat vastata kuluttajien tarpeisiin. Tutkimuskokonaisuus sisältää tietoa suomalaisten kuluttajien asenteista ja mitä he kuluttajina tavoittelevat. Analyysit pohjautuvat vuosittain Kantarin vastaajapaneelissa kerättyyn tutkimusaineistoon. Tuorein tiedonkeruu kesä-heinäkuussa 2023, vastaajamäärä 2672 aikuista suomalaista. Aikasarja auttaa ymmärtämään muutosta ja ennakoimaan tulevaa.
 

Millaista kuluttajatietoa sinä tarvitse tukemaan yrityksen kasvua?

Ota yhteyttä