Katselun tulevaisuus - ajankäyttö medioihin

Suomalaisen kuluttajan mediapäivä selviää Mind-tutkimuksesta. Esimerkiksi 15-24-vuotiaiden ajankäyttö katseluun (Total-tv) on kasvanut yli 30 prosentilla 5-6 vuoden aikajänteellä.
01 marraskuuta 2022
Mind
Marianne
Lindholm

Ota yhteyttä

Mediakäytön isoina trendeinä maailmalla näkyy kova taistelu kuluttajien silmäpareista ja kukkaronnyöreistä. Monipuolisia liiketoimintamalleja syntyy markkinoille, tv:n katselussa näkyy inflaatiota tietyissä kohderyhmissä ja muutoinkin yleisöt fragmentoituvat yhä useammalle alustalle ja laitteelle. 

’Perinteisen’ tv:n vahvuutena on ollut – ja on edelleen – suurten yleisöjen houkuttelu ruudun ääreen samanaikaisesti. Globaalisti tv:n haasteena ei olekaan suurten yleisöjen houkuttelu, vaan nuoret katsojat, joiden käyttäytymismalleissa nousevat esille mobiiliratkaisut ja streaming-palvelut. Ei olekaan ihme, että tv-yhtiöt kehittävät aktiivisesti palveluja ja sisältöjä omiin suoratoiston palveluihin ja keskittyvät alaan kokonaisuutena (Total-tv). Samaa tendenssiä tarvitaan myös mittauksessa markkinoiden palvelemiseen.

Suomalaisen kuluttajan mediapäivä selviää Mind-tutkimuksesta. Mittauksessa on noin 30 mediaryhmää, joita voidaan tarkastella yksityiskohtaisesti tai yhdistämällä ryhmiä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Otetaan tänä vuonna tarkempaan tarkasteluun katsominen ja erityisesti nuorten kohderyhmä.

15-24-vuotiaiden ajankäyttö katseluun (Total-tv) on kasvanut yli 30 prosentilla 5-6 vuoden aikajänteellä. Erityisen suurta kasvu on ollut streaming-palveluihin, jossa ajankäyttö on kasvanut nuorilla 67 prosentilla. Lineaarisen tv:n ajankäyttö on yksittäisenä ryhmänä nuorilla edelleen suurin, mutta yhteenlaskettuna streaming- ja videopalvelut haukkaavat mediapäivästä jo suuremman osuuden. Lineaarisessa tv:ssä ei ole viime vuosina näkynyt laskua vaan päinvastoin korona-aika lisäsi lineaarisen tv:n katselua. Tässä näkyy pientä tasaantumista alkuvuonna 2022, mutta edelleen katsominen on korkealla tasolla.

Tulevaisuuden ennusteena voidaan arvioida, että katseluun käytetty aika tulee kasvamaan todennäköisesti jatkossakin. Yhtä suuriin kasvuprosentteihin tuskin enää päästään kuin edellisten 5-6 vuoden aikana, mutta toisaalta jatkuva katsomisen palveluiden tarjonnan lisääntyminen tuo oman mausteensa tulevaisuuteen. Se miten ajankäyttö tulee jakautumaan eri katsomisen palvelujen sekä maksullisten vs. maksuttomien palveluiden kesken, on mielenkiintoista nähdä. Nuorten halukkuus maksaa sisällöistä lienee suoraan verrannollinen palvelun tarjoajien kykyyn tuottaa uutta kiinnostavaa sisältöä (jatkuvasti).

Nuorten kuluttajien medioiden ajankäyttötiedot perustuvat Mind Kuluttaja -tietopankkeihin 2016-2022. Mediakäyttötietoa on ostettavissa monipuolisiin tarkasteluihin eri kohderyhmissä. Tietoihin on mahdollista yhdistää laajasti muuttujia liittyen kuluttajan käyttäytymiseen, toimialoihin, kategorioihin ja brändeihin.

Kysy lisää!

Ota yhteyttä