Tiedätkö oikeasti mitä markkinalla tapahtuu asiakkaidesi ja kilpailijoidesi suhteen?

Datasta jalostettu tieto ei ole pelkkiä numeroita. Se on tiedosta johdettuja näkemyksiä ja näkemyksistä muodostettuja onnistuneita toimenpiteitä.
24 toukokuuta 2022
Marianne
Lindholm

Ota yhteyttä
Tieto on valtaa vai miten se nyt meni. Tuloksellinen mediamyynti vaatii kaverikseen ajankohtaista tietoa mediamarkkinan kehityksestä. 

Valtaosa Suomen mediamainonnan panostuksista löytyy Ad Intelligence -tietopankista, joka sisältää myös kilpailutietoa toimialoittain, brändeittäin ja medioittain joka kuukausi. 

Kilpailija- ja media-analyysit sekä tuoteryhmä- ja brändikohtaiset analyysit toimivat kilpailijaseurannan ja mediasuunnittelun tukena varmistaen brändin riittävän näkyvyyden, oikeat mediavalinnat ja mainonnan investointien tasot ja ajoitukset. Seurannan avulla pystyt todentamaan uudet kilpailijat ja jo markkinoilla olevien liikkeet mediamaailmassa. Tiedon avulla voit asettaa myynnin tavoitteita sekä seurata toimenpiteitä, mitoittaa markkinointibudjettia ajan tasalle, johtaa asiakkuuksia ja kartoittaa uusia myyntiprospekteja.

Datassa on voimaa. Kannattavaan bisnekseen tarvitaan tieto juuri oikeista kohderyhmistä ja trendeistä. 

Kokonaisvaltaisen kuvan kuluttajan elämästä, teoista, arvoista ja asenteista, median käytöstä ja kulutuskäyttäytymisestä saa Mind-tietopankista. Sen avulla löydät oikeat kohderyhmät, ymmärrät heitä ja kohdennat viestisi oikeisiin kanaviin oikeaan aikaan.

Kohderyhmät rakentuvat kuluttajatietopankin avulla, ja tavoitat asiakkaasi sekä online- että offline-medioista. Valmiina on laaja valikoima korkealaatuisia avoimia kohderyhmiä – evästeillä tai ilman. Ja aina on mahdollisuus omiin räätälöityihin kohderyhmiin.

Asiakkaan ja kohderyhmän tunteminen kuluttajana auttaa ymmärtämään miten kohderyhmä kuluttaa kilpailijoiden tuotteita sekä tarkentamaan kuvaa kilpailukentästä, jonka sisällä kuluttaja tekee päätöksiä rahan- tai ajankäytöstään.

Heitä mutu myssysi romukoppaan, aktivoi tiedontasosi ajan tasalle ja saavuta tuloksia!

Ad Intelligence -tietopankki seuraa valtaosaa Suomen mediamainonnan panostuksista ja raportoi kilpailutietoa toimialoittain, brändeittäin ja medioittain joka kuukausi.
Mind-tietopankki sisältää kuluttajatietoa 1300 brändistä, seuraa kilpailutilannetta tunnettuudessa, harkinnassa ja valinnassa, tarkastelee tunnettuuden tai harkinnan konvertoitumisen ensisijaiseksi valinnaksi ja paljastaa hylkäysvaarassa olevat yritykset.
Ota yhteyttä