Kun korona on selätetty - palvelualojen paluu

Palvelualat ja etenkin matkailu kokivat kovia korona-aikana. Epävarmuus jatkuu maailmantilanteen ja talouden huolestuttaessa kuluttajaa. Mitä palvelualoille nyt kuuluu?
17 lokakuuta 2023
palvelut ja matkalu
Tarja
Pentilä

Ota yhteyttä

Matkailun näkökulmasta koronaan liittyneet muutokset olivat varsin lyhytaikaisia ja kestivät pandemian alusta vuoden 2022 alkupuolelle. Koronan myötä ulkomaan matkailu väheni ensin jyrkästi minimiin kuluttajien  suunnatessa mökeille ja matkaillessa kotimaassa. Ulkomaan matkailu palautui nopeasti lähes koronaa edeltäneelle tasolle jo kesällä 2022.

Asennetasolla muutosta suhtautumisessa matkailuun ei juurikaan näkynyt. Kantar Median Mind-kuluttajatietopankin mukaan halu matkustaa vapaa-ajalla ulkomaille pysyi varsin korkealla tasolla läpi pandemian. Ensimmäisenä koronakeväänä 2020 68 % sanoi haluavansa matkustaa ulkomaille, keväällä 2023 näin sanoi 74%.  Noin puolet matkaili kotimassa mökille tai sukulaisiin sekä pandemian aikana että sen jälkeen. Matkojen hankinta-aikeisiin koronakausi vaikutti vain vähän. Tulevaan suhtauduttiin siis koko ajan optimistisesti.

Mitkä ovat tämän hetken tunnot liittyen palvelualoihin ja matkailuun? Kysyttäessä minkä palveluiden käyttö on viimeisen vuoden aikana lisääntynyt, ulkona syömisen mainitsi 23 %, ruuan tilaamisen kotiin 14 %. Matkailun osalta eniten (12 %) lisääntyi vapaa-ajan matkailu ulkomaille lentäen. Sama osuus sanoi lisänneensä kotimaan matkailua maksetussa majoituksessa. Yli puolet suomalaisista on muuttanut ajatuksiaan matkustamisesta nykyisen maailmantilanteen vuoksi. Yli puolet heistä (53 %) sanoo harkitsevansa tarkemmin mihin kohteeseen haluaa tai uskaltaa matkustaa. Lähes puolet (47 %)  kertoo suosivansa kotimaan matkailua ja 45 % sanoo matkustavansa aiempaa vähemmän. Joka viides etsii edullisempia tapoja matkustaa.

Entäpä suhde palvelualojen mainontaan? Kun kysyimme toivoisitko näkeväsi tai kuulevasi enemmän itseäsi kiinnostavien palvelujen mainontaa eri medioista tai kanavista, 19 % kuluttajista vastasi kyllä. Suosituimmiksi kanaviksi nämä mainonnasta kiinnostuneet mainitsivat television/netti tv:n 52 %, sosiaalisen median 50 % ja sanoma- tai iltapäivälehdet printtinä tai diginä 44 %. Mainonta siis kiinnostaa kuluttajia ja sitä kaivataan oman päätöksenteon tueksi.

Matkailun ja liikenteen mainospanostukset ymmärrettävästi notkahtivat 2020 ja 2021, mutta vuosi 2022 palasi jo lähelle koronaa edeltävälle tasolle panostuksissa - noin 30 miljoonaan euroon. Vuoden 2023 tammi-kesäkuun aikana matkailu ja liikenne -toimialaryhmän mainonta on kasvanut +8% verrattuna v. 2022 vastaavaan jaksoon. Suurin mainostaja viime vuonna oli Finnair. Eniten panostuksia on viime vuonna eri mediaryhmistä saanut verkko tv:n pudottaessa osuuttaan. Tähän verrattuna onkin mielenkiintoista miettiä kuluttajien halua saada mainontaa edelleen televisioon.

Kantar Median Mind-kuluttajatietopankki tarkastelee kuluttajia kokonaisvaltaisesti aina mediakäytöstä asiakkuuteen,  kuluttajuuteen ja kuluttajaan ihmisenä. Sen avulla voidaan muodostaa tietoon perustuvia näkemyksiä ja toimintasuunnitelmia yrityksen kasvun tueksi.

Mediamainonnan tuoteryhmä- ja brändikohtaiset analyysit toimivat kilpailijaseurannan ja mediasuunnittelun tukena varmistaen brändin riittävän näkyvyyden, oikeat mediavalinnat ja mainonnan ajoitukset. Ajantasaista tietoa mainospanostusten kehittymisestä eri toimialoilta, mainostajista, brändeistä ja medioista saat Kantar Ad Intelligence -palvelustamme.

Ota yhteyttä