Hyödynnä tunteiden voima digitaalisessa mainonnassa

Voimakkaita tunteita herättävillä mainoksilla on nelinkertainen vaikutus ja ne lisäävät todennäköisemmin brändin arvoa.
10 toukokuuta 2023
Digitaalinen mainonta
Tapio
Heikinheimo

Kysy lisää

Digitaalinen mainonta on kehittynyt tärkeäksi brändinrakennuksen kanavaksi. Kommunikointi digitaalisten kanavien kautta tulee olla tietoista, ja läsnäolon näissä kanavissa vahvistaa merkityksellisesti erilaista brändimielikuvaa.

Kantarin Media Reactions -tutkimuksen mukaan ihmiset ovat nyt vastaanottavaisempia digitaaliselle mainonnalle - digikanavien positiivisuus lisääntyi etenkin vuonna 2022 verrattuna edelliseen vuoteen. Ei ole yllättävää, että markkinoijat aikovatkin panostaa enemmän digitaalisiin kanaviin.

Klikkiprosentteja käytetään usein onnistumisen mittareina. Analyysimme kuitenkin osoittavat, että nämä mittarit eivät ennusta kampanjan menestystä. Täytyy mennä syvemmälle ymmärtääksemme, kuinka käyttäytyminen ja asenteet toimivat – on otettava huomioon emotionaalinen sitoutuminen ja asenteellisuus mainontaa kohtaan.

Kuinka varmistaa, että digikampanjat ovat tehokkaita ja viimekädessä edistävät brändiarvoa?

  1. Emotionaalinen positiivisuus edistää brändivaikutusta.
  2. Aikainen kiinnostuksen herättäminen vähentää mainonnan ohittamista.
  3. Dynaaminen emotionaalinen tarina herättelee ja ylläpitää huomion.
  4. Huumori houkuttaa ja sitouttaa positiivisesti, rakentaen tunnesidettä.
  5. Luovan toteutuksen perussäännöt pätevät.

Kuinka olla luova ja tehokas kanavissa, jotka jatkuvasti uudistuvat? 

Mainosmaailma on levoton, nopealiikkeinen ja jatkuvasti kehittyvä. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia, mutta asettaa myös haasteita markkinoijille. Konkreettista näyttöä tunteiden vaikutuksesta tarjoaa myös Kantar Creative Effectiveness Awards 2023. Juhlistamme neljättä kertaa kuluttajien valitsemia parhaita mainoksia eri puolilta maailmaa. Paljastamme luovimmat ja tehokkaimmat digitaaliset, painetut, some-, ulko- ja TV-mainokset webinaarissa 25.5.2023.

Kerää opit parhailta ja tule kuulemaan mainonnan nousevista trendeistä! 

Kysy lisää