Mediamainonnan määrä kasvoi +13,4 % vuonna 2021

Mediamainontaan käytettiin yhteensä 1 276 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja mainonnan määrä kasvoi +13,4 % edellisvuoteen
28 tammikuuta 2022
Mediamainonta
Minna
Rantanen

Ota yhteyttä

Mediamainontaan käytettiin yhteensä 1 276 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja mainonnan määrä kasvoi +13,4 % edellisvuoteen verrattuna. Tiedot perustuvat Kantarin kuukausittaiseen mediaseurantaan sekä vuosittaiseen erillistutkimukseen, jossa yhteistyökumppaneina ovat eri media-alan liitot.

Vuoden 2021 suurimmat kasvuluvut nähtiin huhti.kesäkuussa, jolloin tosin taustalla olevat vertailuluvut olivat heikot. Koronakriisin aiheuttamat historian suurimmat laskuprosentit osuivat vuonna 2020 samaan ajankohtaan. Kokonaisuudessaan vuonna 2021 mediamainonnan määrä vastasi jo vuoden 2019 mainonnan määrää ja oli hieman sen ylikin.

Mediaryhmien osuuksia tarkasteltaessa mediaryhmäjaottelulla, jossa verkkomainonta katsotaan omaksi mediaryhmäkseen, suurin osuus oli verkkomedialla (50 %). Verrattuna vuoteen 2020 mainonnan panostukset kasvoivat kaikissa mediaryhmissä lukuun ottamatta elokuva- ja aikakauslehtimainontaa. Eniten kasvua oli verkko-, radio- ja ulkomainonnassa.

Tarkasteltaessa mediaryhmäjakoa, jossa verkkomainonta on sisällytetty eri mediaryhmiin, eniten kasvua oli sosiaalisen median mainonnassa. Verkkomainonnan sisällyttäminen eri mediaryhmiin parantaa etenkin sanomalehtien kasvuprosenttia. Sanomalehdillä oli myös suurin yksittäinen osuus (26 %) mediamainonnan kokonaisuudesta.  

 

Kantarin kuukausittaisen mediaseurannan mukaan vähittäiskaupan osuus mainonnan määrästä  oli edelleen merkittävä 23 % (187 milj. €). Muita suuria toimialoja olivat autot (73 milj. €) ja elintarvikkeet (72 milj. €). Kolme suurinta toimialaryhmää muodostivat reilun 40 % kokonaismainosmarkkinasta vuonna 2021. 

Kantar palkitsi vuoden 2021 mainostajana Prisman. Valintaan vaikuttivat kasvanut mainospanostusmäärä monikanavaisella mediavalikoimalla, luovuus sekä ajankohtaisuus. 

TIEDOTE kokonaisuudessaan graafeineen ja taulukoineen pfd-muodossa.

Ota yhteyttä