Kuluttajat suhtautuvat aiempaa kriittisemmin yritysten vastuullisuuteen

Kuluttajien vastuullisuushuolia ja -käyttäytymistä tarkasteleva globaali Sustainability Sector Index 2023 -tutkimus paljastaa, että huoli viherpesusta on maailmanlaajuisesti korkealla tasolla. Yli puolet 26 000 vastaajasta 33 markkinalla uskoo, että brändit kaikilla toimialoilla ovat harhaanjohtavia viestiessään kestävän kehityksen toimiaan.
07 marraskuuta 2023
analytiikka
Anna
Rautio

Ota yhteyttä

Viherpesulistauksen kärkipäässä globaalisti ovat kuluttajien mielestä sosiaalinen media (60%), liha ja lihaa sisältävät tuotteet (58%) sekä vaatteet ja jalkineet (57%). Vaikka lemmikkieläinten ruoat ja vauvojen hygieniatuotteet pärjäävätkin parhaiten, huomattava osa kuluttajista – yli neljä kymmenestä – uskoo, että näidenkin toimialojen brändit jakavat vääriä tai epätarkkoja tietoja vastuullisuuspyrkimyksistään. Suomen tulokset kertovat samansuuntaista viestiä, mutta erojakin globaaleihin tuloksiin löytyy: esimerkiksi Suomessa pikaruokaketjuihin suhtaudutaan varauksella, kun taas luottamus maitotuote-toimialan viestintään on korkeammalla.

Suomalaiset kuluttajat asettivat 42 toimialaa paremmuusjärjestykseen vastuullisuustoimien osalta

Vastuullisuustoimien osalta kuluttajien käsityksiä vertailtiin 42 toimialalla. Paremmuusjärjestys perustuu ihmisten käsityksiin siitä, missä määrin toimialat edistävät ympäristö- ja sosiaalisia kysymyksiä. Mielenkiintoisia eroja Suomen ja maailmanlaajuisten tulosten osalta löydetään mm. verkko-ostamisen sivustojen ja sähkö-/hybridiautojen kategorioissa, jotka sijoittuvat globaalin listan kärkipäähän toisin kuin Suomessa.

Sustainability Sector Index -listaus Suomessa

Top 5 Finland Global         Bottom 5 Finland Global
Milk or dairy products 100 70         Toys and games -38 15
Meat alternative protein products 78 76         Oil and gas -49 -15
Super-/hypermarkets 76 50         Luxury products -54 -38
Non-dairy alternatives 71 81

        Cigarettes, tobaccos for roll

-78 -100
Fresh fruits, vegetables 56 100         Vaping, electonic cigarettes, tobacco heaters -100 -95
 

Vastuullisuuden tahtotilan ja toiminnan välillä on edelleen kuilu

Suomalaisista 84 % haluaa elää vastuullisesti, mutta vain 14 % on muuttanut käyttäytymistään sen suuntaisesti. Vastuullisuuden tahtotilan ja toiminnan välinen kuilu (value action gap) syntyy, kun ihmiset syystä tai toisesta toimivat tavalla, joka on ristiriidassa heidän arvojensa kanssa tai ei tue niitä. Kuilun laajuus vaihtelee toimialoittain, ja nykyisten ostajien keskuudessa kuilu on brändeille hukattu mahdollisuus.
 

Sustainability Sector Index 2023 avaa kuluttajien näkökulman vastuullisuuteen 42 toimialalla ja 33 markkinalla. Analyysit perustuvat 26 000 haastatteluun maailmanlaajuisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin peilaten. Tutkimus mittaa eri toimialojen suoriutumista neljän keskeisen liiketoiminnan osa-alueen kautta: Strategia, Tuote- ja palvelukehitys, Viestintä ja Vaikutus.

 

Ota yhteyttä