Kuluerä, pakkopulla vai aito toimintatapa – mitä päättäjä ajattelee vastuullisuudesta

Valtaosa yksityisen sektorin yrityspäättäjistä kokee, että omassa yrityksessä vastuullinen toimintatapa toteutuu niin ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kuin sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmista.
18 syyskuuta 2023
paattaja mind
Anne
Lahtinen

Ota yhteyttä

Kuitenkin yli kolmannes yrityksistä toimii vastuullisesti vain, koska yritysten kuuluu tehdä niin tai koska sidosryhmien odotukset halutaan täyttää.

Vastuullisuus ei ole kaikilla yrityksillä vahvasti yrityksen arvoissa, vaan osin 'päälle liimattuna'.  35 % yritysten päättäjistä kokee, että oma yritys toimii vastuullisesti, vain koska yritysten kuuluu tehdä niin tai koska yritys haluaa täyttää kohderyhmien odotukset. Tässä kohtaa tulisi havahtua – yrityksiltä odotetaan yhä enenevässä määrin todellisia käytännön tekoja koko toimintaketjussa – hienot eleet ja sanakäänteet joutavat romukoppaan. 

Kaikkein parhaiten päättäjien mielestä toteutuu sosiaalinen vastuu eli henkilöstön tasavertainen kohtelu, terveys, turvallisuus, alihankinta ja eettinen hallintaketju. Mitä korkeammalla päättäjä on päätöksentekoketjussa, sitä paremmin vastuullisuuden koetaan toteutuvan eri osa-alueilla.

Vastuulliset mediasisältövalinnat ovat yksi tärkeimmistä markkinointikumppanilta edellytettävistä ehdoista

Suomessa luottamus palveluntarjoajiin on kohtalaisen korkealla. Yrityspäättäjistä vajaa kolmannes (27 % ) pitää erittäin tai melko suurena riskinä omalle liiketoiminnalle sitä, että käytetty palveluntarjoaja ei toimisikaan vastuullisesti. 

Markkinoinnin palveluiden tarjoajien valinnassa kumppanin vastuullisuus on merkityksellistä. Kaksi kolmesta markkinoinnin ja viestinnän päättäjästä pitää kumppaneiden vastuullisuutta vähintäänkin positiivisesti kumppanin valintaan vaikuttavana tekijänä. Tärkeänä tai äärimmäisen tärkeänä tätä pitää yli kolmannes markkinoinnin ja viestinnän päätöksentekijöistä.

Vastuullisuuden tärkeys markkinointikumppanin valinnassa

Yli 40 % markkinoinnin palveluita käyttävistä yrityksistä on kirjannut vastuullisuusehdot palveluntarjoajien sopimuksiin. Kaikkein tärkeimpänä täytettävänä ehtona markkinointikumppanille pidetään sitä, että palveluntarjoaja ei tee yhteistyötä yhteiskunnassa vastuuttomiksi arvioitujen tahojen kanssa. Lähes yhtä tärkeiksi koetaan vastuulliset mediasisältövalinnat, palvelukuvaukset, palveluntarjoajan sopimusvastuut myös omien alihankkijoiden kanssa ja viherpesun välttäminen tuotetuissa markkinointisuunnitelmissa ja -materiaaleissa. 

Vastuullisuuden toteuttaminen ei ole taakka - vaan pikemminkin mahdollisuus koko maailman, yhteiskunnan ja oman liiketoiminnan hyvinvoinnille.

Haluatko tietää lisää aiheesta ja selvittää miten sinulle tärkeät hankintapäättäjätahot suhtautuvat vastuullisuuteen ja pohtia miten oma yrityksesi voisi toteuttaa vastuullisuutta entistä tehokkaammin?
Tiedot perustuvat Kantarin Mind Päättäjä 2023 -tutkimukseen, jossa on haastateltu yli 1900 yksityisen sektorin päättäjää.

Ota yhteyttä