Vastuullisuus innovaatioiden ytimessä tuo kasvumahdollisuuksia brändeille

Innovaatiot ovat perusta ja avain brändin kasvulle, vaikka oletusarvoisesti innovointi on riskialtista. Vastuullisuus on tässä ajassa välttämättömyys, jonka on oltava kaiken kehitystyön ytimessä.
19 syyskuuta 2023
analytiikka
Anna
Rautio

Ota yhteyttä

Onnistuneen kehitystyön varmistamiseksi on brändinrakentajien huomioitava toimintaympäristö sekä eri kohderyhmien päätöksentekoon vaikuttavat tekijät. Jotta vastuullisuus konkretisoituu valinnoiksi ja kehitystyö liiketoiminnalliseksi menestykseksi, on brändien kyettävä kuromaan umpeen kuluttajien arvojen ja todellisen toiminnan välinen kuilu (Value-Action Gap).

Kuinka hyödynnät vastuullisuutta kehitystyössä

  • Tunnista vastuullisuuteen liittyvät kuluttajan tarpeet ja odotukset omaa toimialaasi kohtaan oikean strategian määrittelemiseksi.
  • Suunnittele käyttäytymistieteiden tarjoaman viitekehyksen avulla tuotteita ja palveluja, joita kuluttajat haluavat ostaa ja käyttää yhä uudelleen.
  • Varmista, että konseptit, pakkaukset ja viestintä vetoavat eri sitoutumisasteella oleviin vastuullisuussegmentteihin hyödyntämällä Kantar Marketplacea.
  • Seuraa innovaatioiden pitkän aikavälin vaikutusta brändiin.

Mitä kasvun mahdollisuuksia vastuullisuus tarjoaa eri kategorioissa

Sustainability Sector Index 2023 data luo näkymän kuluttajan ajankohtaisiin ajatuksiin ja huolenaiheisiin vastuullisuuden suhteen eri toimialoilla. Pystyt tunnistamaan ja suunnittelemaan toimenpiteitä, jotka sekä sitouttavat kuluttajia tavoitteisiinne että auttavat brändejänne erottautumaan vastuullisuudella aiempaa paremmin. Aiheesta lisää webinaarissamme 26.10.2023 – ilmoittaudu

Forbes has named Kantar one of the world's best sustainability consultancies

Ota yhteyttä