Webinaari: Kuluttajien asenteet ja nousevat ilmiöt - liiketoiminnan kannalta merkityksellinen data

Katsaus kuluttajien asenteisiin, ilmiöihin, trendeihin sekä merkityksellisen datan ja analytiikan hyödyntämiseen 15.6.2023
25 toukokuuta 2023
data-ja-analytiikka
Kysy lisää

Jatkuvat muutosvoimat muokkaavat kuluttajamaisemaa ja taloudellinen tunnelma horjuttaa luottamusta tulevaan. Vastuullisuus ja ympäristö ovat suuria ja tärkeitä teemoja, mutta arjessa kuluttajan omat asiat ajavat usein ohi. Kuluttajien odotusten, asenteiden ja tarpeiden muutoksista sekä ilmiöistä on löydettävä liiketoiminnan kannalta olennainen. 
 
Kuinka löytää isommista ilmiöistä ja laajasta datamäärästä relevantit kokonaisuudet ja asettaa ne relevanttien kontekstien sisälle? Miten edetä kategoriakohtaisten tarpeiden ja mieltymysten konkreettiselle tasolle?
 
Luodaan katsaus kuluttajien asenteisiin, ilmiöihin, trendeihin sekä merkityksellisen datan ja analytiikan hyödyntämiseen teidänkin liiketoiminnan ohjaamiseen. Rakennetaan polkuja insighteista tuotekehitykseen, brändityöhön ja viestintään!

MACRO DRIVERS – CONSUMER TRENDS – CATEGORY/PRODUCT EXPRESSIONS

Tervetuloa kuulolle!

Missä: online
Milloin: torstai 15.6.2023 klo 9.00-9.30

Webinaaria ei nauhoiteta.

Kysy lisää