Skonsolidowana strategia marketingowa dla Mastercard

Kantar wspomógł Mastercard w opracowaniu skonsolidowanego planu marketingowego na rok 2017 dla regionu Azji i Pacyfiku (APAC) w oparciu o strategię Global Product Solutions.

Wyzwanie

Mastercard potrzebował bardziej lokalnej strategii marketingowej, a także nowego procesu wdrażania wniosków z najlepszych praktyk zaobserwowanych na rynkach lokalnych.

Zastosowane podejście

Na początku przeprowadziliśmy audyt obecnego podejścia marketingowego. Dokonaliśmy syntezy na podstawie raportów wewnętrznych i zewnętrznych w celu porównania wyników Mastercard z konkurencją, a także lepiej zrozumieć luki w obecnym stanie planów regionalnych.

Przeprowadziliśmy warsztat, w ramach którego określono implikacje dla dalszego rozwoju planu.

Następnie skonsolidowaliśmy plany działań na poziomie poszczególnych rynków i wsparliśmy trzy rynki w procesie opracowywania i usprawniania planów, sięgając aż do strategii globalnej.

Konsultanci firmy Kantar wyodrębnili główne inicjatywy i priorytety w podziale na kraje i priorytety biznesowe, a także stworzyli powiązania między wszystkimi inicjatywami, w ramach których zakładane było odniesienie zwycięstwa.

Insight

Rozpoczęto nowy proces planowania, dzięki któremu Mastercard ma obecnie klarowny globalny obraz wyzwań na poszczególnych rynkach. Opracowano jedenaście planów dla marek, aby poradzić sobie ze zidentyfikowanymi problemami dotyczącymi marki. Kantar opracował również skonsolidowany plan marketingowy na rok 2017 dla regionu Azji i Pacyfiku, który miał zostać przedstawiony generalnemu dyrektorowi ds. marketingu firmy.

Efekty

Nasza praca miała ogromny wpływ zarówno na proces tworzenia, jak i treść strategii marketingowej dla Mastercard w regionie Azji i Pacyfiku. Byliśmy współtwórcami zasad przewodnich służących opracowaniu pełnego planu i dopasowaliśmy niezbędne marketingowe działania do regionalnych i lokalnych priorytetów oraz filarów strategicznych produktu.

Dzięki działaniom Kantar wypracowano wspólny punkt widzenia na współpracę działów marketingi komunikacji, a my opracowaliśmy dla Mastercard model maksymalizacji wpływu podjętych działań na główne inicjatywy.

Po zakończeniu tej współpracy klient otrzymał zrozumiały plan prowadzących do sukcesów w świecie cyfrowym – zawierał on plan skalowania działań prowadzonych przez kluczowe kanały, punkty kontaktowe i rynki. Ponadto przedstawiono rekomendacje dotyczące alokacji budżetu na reklamę i media. Opracowaliśmy również zestaw narzędzi, aby wspomóc klienta w wykorzystaniu i wzmocnieniu wniosków z najlepszych praktyk, a także kompleksowa koncepcję pozwalającą łączyć ideę kampanii z rolami różnych interesariuszy, etapami realizacji, lokalnymi niuansami, elementami budżetu i kluczowymi wnioskami.