Pomoc w rozwoju firmy z branży DIY dzięki zaangażowaniu pracowników

Firma Kantar pomogła europejskiej sieci marketów budowlanych zwiększyć zaangażowanie pracowników – i poprawić sprzedaż – dzięki zidentyfikowaniu najbardziej znaczących obszarów.

Wyzwanie

Europejska sieć detaliczna marketów budowlanych mająca 90 placówek planowała wzrost poprzez zwiększenie liczby wizyt klientów. Sieć chciała dowiedzieć się, jak wygląda zaangażowanie pracowników w proces sprzedaży i stworzyć system umożliwiający identyfikację najbardziej istotnych czynników wpływających na zaangażowanie pracowników.

Zastosowane podejście

Wykorzystaliśmy metodologię TRI*M HiPO, aby zidentyfikować mocne strony organizacji oraz priorytetowe obszary do poprawy tak, aby firma mogła osiągnąć sukces biznesowy. Zbadaliśmy cztery filary zaangażowania pracowników: jakość przywództwa, strategię, zgodność celów i potencjał organizacyjny.

Insight

Zidentyfikowaliśmy dwa priorytetowe obszary, na których należało skupić się w procesie sprzedaży i pokazaliśmy, jak proponowane usprawnienia wpłyną na wartość wskaźnika ROI, empatię wobec klientów oraz zwiększenie różnorodności wśród pracowników.

Pomogliśmy naszemu klientowi zmienić priorytety dzięki przeprowadzeniu warsztatów na temat orientacji na klienta i skupiając się na tych marketach, w których poziom zadowolenia był niski.

Efekty

Poprawa komunikacji wewnętrznej i szkoleń przełożyła się na wzrost motywacji pracowników.

Sprzedaż wzrosła o 2% na jedną wizytę w tych sklepach, w których wzrosło zaangażowanie pracowników.

Get in touch