Optymalizacja portfela producenta samochodów w celu uzyskania skokowego wzrostu

Pomogliśmy naszemu klientowi wybrać optymalny pakiet funkcji dla nowego modelu, aby zmaksymalizować sprzedaż i zminimalizować kanibalizację.

Wyzwanie

Nasz klient planował wprowadzić na rynek pojazd elektryczny w ramach rozszerzenia swojej dotychczasowej oferty w segmencie małych samochodów. Musiał zdecydować, jaki pakiet funkcji będzie optymalny przy wprowadzaniu pojazdu na rynek, aby zmaksymalizować sprzedaż.

Zastosowane podejście

Przeprowadziliśmy internetowe badanie bazujące na zasadzie ograniczonych możliwości wyboru. Zbadaliśmy właścicieli pojazdów elektrycznych i osoby zamierzające kupić takie auta. Przeanalizowaliśmy preferencje nabywców w ramach symulacji różnych zestawów funkcji. Następnie przeprowadziliśmy różne scenariusze wprowadzenia nowego pojazdu na rynek w kontekście aktualnej konkurencji, aby rozpoznać istniejące szanse rynkowe, zoptymalizować kombinacje funkcji pojazdu, przewidzieć wielkość sprzedaży i przyjrzeć się efektom kanibalizacji.

Insight

Zarekomendowaliśmy optymalną propozycję dla premiery rynkowej w połączeniu z ceną – w tym konkretny zestaw funkcji.

Efekty

Nasza symulacja rynkowa wskazywała na możliwy wzrost sprzedaży o ponad 20%, a w modelowaniu przewidzieliśmy rzeczywistą sprzedaż z dokładnością wynoszącą 93%.

Get in touch