Wparcie dla dostawcy usług telekomunikacyjnych w osiągnięciu silniejszego zorientowania na klienta

Telecoms case study
Zintegrowany program CX opracowany przez Kantar pomógł dostawcy usług telekomunikacyjnych zwiększyć lojalność klientów, a w konsekwencji – przychody.

Wyzwanie

Działając w wysoce konkurencyjnym środowisku, nasz klient dążył do zbudowania lojalności swoich klientów i lepszego zarządzania ich doświadczeniami w celu osiągnięcia długofalowego sukcesu.

Zastosowane podejście

W celu większego skupienia na kliencie w działalności firmy wprowadzono program Customer Experience (CX), obejmujący kluczowe ścieżki klienta. Zorganizowano regularne spotkania w celu przekazania tych dążeń wszystkim osobom w organizacji i przeanalizowania przyczyn leżących u podłoża ocen klientów. Dane z CRM i dane operacyjne zintegrowano z informacjami zwrotnymi od klientów, co pozwoliło na monitorowanie efektów programu CX.

Insight

Przy integracji danych CRM, danych operacyjnych i informacji zwrotnych od klientów wykorzystujemy zaawansowane narzędzia analityczne, dzięki czemu możemy wykazać wpływ programu CX na wskaźniki KPI dla marki.

Efekty

Poziom przychodów i zysku operacyjnego wzrósł o 25% w ciągu ostatnich 10 lat. Naszemu klientowi udało się zmniejszyć odpływ swoich klientów i wzmocnić pozycję lidera w branży.

Get in touch