Wsparcie wiodącego producenta w pozyskaniu nabywców w sklepach

Globalne badania realizowane przez firmę Kantar pomogły temu producentowi artykułów elektronicznych podnieść sprzedaż – stało się to dzięki stworzeniu kultury opartej na wiedzy marketingowej, skoncentrowanej na „influencerach sklepowych”.

Wyzwanie

Duży producent elektroniki użytkowej zwrócił się do nas z prośbą o przeprowadzenie globalnego badania nabywców (shopperów) oraz programu embeddingu w wielu kategoriach i wielu krajach. Wyłoniły się nowe cele – producent dążył m.in. do tego, aby silniej kierować się wiedzą o konsumentach, przejść od sprzedaży do sieci handlowych na rzecz sprzedaży do nabywców, przyjąć „perspektywę kategorii” w kontaktach z klientami i uzyskać długofalową przewagę konkurencyjną.

Zastosowane podejście

Integrując zasoby z całej firmy, Kantar przeprowadził badania shopperów i przygotował raporty zawierające spostrzeżenia na temat konsumentów. Ponadto zorganizował warsztaty storytellingu i embeddingu. Badania zrealizowano i raporty opublikowano w ponad 30 krajach, a warsztaty przeprowadzono w ponad 25 krajach.

Insight

Odkryliśmy, że kluczowymi punktami kontaktowymi w sklepie są: pracownik obsługi klienta oraz demonstracje produktów. Inne punkty kontaktowe (merchandising, broszury, etykiety informacyjne) powinny uzupełniać zaangażowanie na linii sprzedawca-nabywca. Z kolei oferta handlowa i kategoria stanowią kluczową „bramę” do kontaktu ze sprzedawcą.

Efekty

W efekcie naszej pracy zwiększył się wpływ na pracowników obsługi klienta detalicznego, poprawiły się relacje z klientami detalicznymi, przyspieszył wzrostu udziału producenta w rynku, a ponadto poprawiły się wyniki sprzedaży w segmentach premium.

Get in touch