Włączanie i różnorodność

Jesteśmy przekonani, że każdy jest wyjątkowy i może odnieść prawdziwy sukces tylko wtedy, gdy wykorzysta w pracy całą swoją osobowość.

W firmie Kantar dążymy do stworzenia włączającego miejsca pracy, w którym każdy może się rozwijać i wzrastać. Ponadto pomagamy naszym klientom lepiej rozumieć zróżnicowania w obrębie grup ich własnych klientów. Różnorodność to źródło innowacyjności i kreatywności – dzięki niej możemy lepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów. Podejście włączające i integrujące przyczynia się do budowania kultury stwarzającej poczucie przynależności – dzięki niej każda osoba zyskuje możliwości odniesienia sukcesu. 


Tworzenie włączającej kultury i społeczeństwa sprzyjającego integracji

Dzięki pozyskiwaniu talentów, stosowaniu lokalnych zasad pracy, szkoleniom i pozytywnej kulturze pracy dążymy do stworzenia zróżnicowanego i włączającego miejsca pracy w ramach naszej firmy. Pomagamy również naszym klientom lepiej rozumieć ich własnych klientów i rozwiązywać problemy biznesowe dzięki uwzględnianiu optyki integracji i różnorodności.


Zróżnicowane talenty i inkluzywny proces zatrudniania 


Chcemy przyciągać, zatrzymać i rozwijać zróżnicowane i utalentowane osoby oraz tworzyć włączającą kulturę, w której każdy może odnieść sukces. W każdym regionie, w którym działamy, koncentrujemy się na inicjatywach w zakresie integracji i różnorodności (I&D), które mają znaczący wpływ na lokalne społeczności. Należą do nich szkolenia z zakresu zachowań włączających, elastyczne zasady pracy, warsztaty na temat neuroróżnorodności oraz programy powrotu do pracy dla osób, które miały przerwę w pracy.

Zmieniamy sposób rekrutacji pracowników tak, aby zapewnić większą inkluzywność. Wspieramy szereg globalnych sieci wirtualnych, w ramach których nasi pracownicy dyskutują i działają w kluczowych obszarach dotyczących integracji: Pride @ Kantar, Colourful @ Kantar, Women of Kantar i Neurodiversity Network. Ponadto w ramach globalnych programów obchodzimy w firmie wydarzenia takie jak Międzynarodowy Dzień Kobiet czy Pride.


Odwaga i inkluzywność w kreowaniu liderów

W ramach Kantar zdecydowanie dążymy, aby wspierać naszych liderów w budowaniu i kreowaniu takiego miejsca pracy, w którym stawia się na różnorodność. Nasi liderzy muszą być świadomi, że muszą zachowywać się i pełnić swoją rolę w sposób włączający, aktywnie wspierać inkluzywność i integrację, a także mieć odwagę, aby się różnić od innych.


Naszym globalnym priorytetem jest większa różnorodność wśród kadry menedżerskiej pod względem kryterium płci. Mamy się już czym pochwalić, ale wiele zostało jeszcze do zrobienia. Wyznaczamy cele w ramach planów sukcesji, „siatek talentów” i list osób z potencjałem liderskim – w ten sposób chcemy zapewnić sprawiedliwy proces, w ramach którego mężczyźni i kobiety są w równym stopniu zachęcani do awansowania na kolejne etapy.

Dla kobiet na wyższych stanowiskach oferujemy programy mentorskie, a nasi liderzy mają dostęp do programu Empowering Growth, który skupia się na zmianie zachowań będących niezbędnym warunkiem tworzenia włączającej kultury korporacyjnej – takiej, która umożliwia optymalny rozwój firmy i pracowników.


Motywujemy klientów do myślenia o I&D


W kontaktach z naszymi klientami wnosimy perspektywę różnorodności w różnych sektorach i na różnych rynkach. W ramach niedawno realizowanych projektów z powodzeniem zachęciliśmy naszych klientów do wprowadzenia tych samych zobowiązań w zakresie I&D, które wdrożyliśmy wcześniej u siebie. Przyczyniło się to do wielu pozytywnych zmian:

– Inclusion Index – Narzędzie to pomaga firmom ocenić własne funkcjonowanie z punktu widzenia kryteriów równości, integracji i różnorodności (Equality, Inclusion and Diversity, EID) oraz wspiera je we wprowadzaniu pozytywnych zmian.

– What Women Want – W ramach tego badania przeanalizowaliśmy, jaką rolę odgrywa poczucie własnej wartości i płeć i zbadaliśmy wpływ tych czynników na postrzeganie marek. Z raportu wynika, że właściciele marek narażają na szwank swoje relacje z klientami (a także wartość swoich marek), jeśli nie uwzględniają kobiet w odpowiedni sposób, nie zapewniają im reprezentacji i nie wspierają kobiet w swoich działaniach marketingowych i reklamowych.

AdReaction: Getting Gender Right – Badanie to jest źródłem nowej wiedzy na temat roli płci w strategii marek, kreacjach reklamowych i targetowaniu mediów.

Reykjavik Index for Leadership – We współpracy z siecią Women Political Leaders mierzymy reakcje społeczeństwa w sytuacji, gdy na pozycje liderskie zajmują kobiety i porównujemy to z sytuacją, gdy analogiczne role pełnią mężczyźni.