Współpracujemy z różnymi podmiotami, mierzącymi się z całym spektrum wyzwań w sferze zrównoważonego rozwoju, aby w odpowiedni sposób zdefiniować i skutecznie aktywować strategie w tym zakresie.
W programach informacyjnych dominują problemy ekologiczne i społeczne, a aktywizm konsumentów i pracowników stał się nową normą. W odpowiedzi na te zjawiska branża finansowa domaga się działań mających na celu obniżenie ryzyka modeli biznesowych. Te zmieniające się wartości i oczekiwania są źródłem ryzyka, zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i publicznych.

Co możemy dla Ciebie zrobić

 • Czy potrafisz zdefiniować kwestie, którymi Twoja organizacja może się autentycznie zająć? 

  Szansa

  Pomagamy klientom określić obszary, w których mogą „podjąć grę”. Pomagamy zidentyfikować kluczowe wartości wyznawane przez konsumentów oraz specyficzne dla danego sektora oczekiwania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Pomożemy Ci zorientować się, którymi kwestiami należy się zająć, uwzględniając różnorodne czynniki – od marki poprzez wizję, aż po zainteresowanie interesariuszy.

  Co możemy dla Ciebie zrobić

  Definiowanie strategii zrownowazonego rozwoju
 • Jak doprowadzić do znaczącej zmiany zachowań i wykorzystać lukę między wartościami a działaniami? 

  Szansa

  Bazując na wiodących w skali świata zasobach wiedzy z zakresu analizy behawioralnej, dajemy Ci wgląd w bariery utrudniające podejmowanie proekologicznych zachowań i szersze spojrzenie na ludzkie intencje.

  Co możemy dla Ciebie zrobić

  Innowacje na rzecz zrownowazonego rozwoju
 • Czy Twoja organizacja przewiduje przełomowe zmiany i przygotowuje się na nie? 

  Szansa

  Dzięki naszym ekspertom i naszym narzędziom organizacje mogą lepiej przewidywać problemy związanych ze zrównoważonym rozwojem, które będą miały wpływ na ich sektor, a także zyskiwać „mapy drogowe”, które organizacja może wdrażać, aby odkryć i wykorzystać możliwości istniejące konkretnie w sektorze, w którym działa.

  Co możemy dla Ciebie zrobić

  Innowacje na rzecz zrownowazonego rozwoju