Kartoita brändisi kilpailutilanne. Tunnista oikeat kohderyhmät. Ymmärrä kohderyhmääsi. Kohdenna viestisi oikeisiin kanaviin oikeaan aikaan.

Mind-kuluttajatietopankkimme avulla saat kokonaisvaltaisen kuvan kuluttajan elämästä, teoista, arvoista ja asenteista, median käytöstä ja kulutuskäyttäytymisestä sekä trendien muutossuunnista. Tietopankkimme avulla tuotamme syväluotaavia analyyseja kuluttajan suhteesta brändeihin ja toimialoihin sekä kuluttajan mediakäytöstä ja suhteesta digitaalisuuteen.

Hanki valmista tietoa brändistäsi, asiakkaistasi ja kilpailijoista.

Kuinka autamme

 • Yhdistämme kuluttajat, brändit ja mediat - Mind

  Laadukasta valmista tietoa päätöksentekoon ainutlaatuisesta Mind-tietolähteestä. Saat monipuoliset mahdollisuudet peilata suomalaisia kohderyhmiä, tunnistaa toimialan tai brändin kilpailutilanne ja tehostaa markkinointiviestintää.

  Autamme mm.

  • Liiketoiminnan pitkäjänteisessä suunnittelussa ja kehittämisessä
  • Vetovoimaisuuden kasvattamisessa ja uuden potentiaalin tunnistamisessa
  • Kohderyhmien tavoittamisessa ja markkinointiviestinnän kohdentamisessa
  • Asiakkaittesi mielenmaiseman ymmärtämisessä

   

  Valmista dataa 1300 brändistä eri toimialoilta ja 370 kaupasta, ketjusta tai kauppakeskuksesta, 550 mediabrändistä, 450 mittaria kuluttajien mielipiteistä ja käyttäytymisestä. Kaikesta tutkimuksen sisällöstä voidaan muodostaa kohderyhmiä digitaaliseen kohdentamiseen sekä suora- ja telemarkkinointiin. Kohdeyleisöjä on valmiina 300, joiden lisäksi rakennamme tarpeisiisi räätälöityjä yleisöjä.

  Mind kuuluu kansainväliseen Kantarin TGI-verkostoon.

   

 • Kerromme käyttäytymiseen vaikuttavat asenteet ja trendit

  Ennakoi kuluttajan käyttäytymisen muutoksia ja tulevaa kehitystä konsultatiivisen työkalumme avulla.

  Mitä tapahtuu Suomessa nyt ja mitkä asiat ovat pinnan alla?

  • Käyttäytymistä ohjaavat arvot ja asenteet
  • Kuluttamisen ja vapaa-ajan trendit
  • Elämäntyylit ja kuluttajuuden monet kasvot

  Mikä muuttuu ruoka-asenteissa ja ruokapöydissä?

  • Ruokatrendit ja ruuan edelläkävijyys
  • Ruuan merkitys itselle, ruoanlaitto, ruokaostokset
  • Tavat, tottumukset, valinnat ja huolet

  Mikä muuttuu media-asenteissa ja mediakäytössä?

  • Mediatrendit ja digitaalisuus
  • Median käytön motiivit ja kiinnostus sisältöihin
  • Tavat, tottumukset, suosikit

   

  Kuluttajaymmärrystä voit hyödyntää mm. workshopeissa, analyyseissä, segmentoinneissa ja kohderyhmäraporteissa.


 • Rakennamme kohderyhmät ja segmentit

  Strategisen tai taktisen tason segmentoinneissa rakennamme räätälöidyt segmentoinnit hyödyntäen Mind-kuluttajatietopankkia ja/tai asiakkaan omaa dataa. Mallinnamme myös asiakkaan valmiita segmentointeja Mind-tietopankkiin.

  Segmentointimme vastaavat kuuloiseenkin liiketoiminnalliseen tarpeeseen:

  • myynnin kasvattamiseen ja aktivointiin
  • asiakasarvon nostamiseen ja markkinaosuuden kasvattamiseen
  • brändin positiointiin ja viestintään
  • tarpeiden ennakointiin ja määrittelyyn
  • laajempaan kuluttajaymmärryksen syventämiseen.

  Kohderyhmät mm.:

  • Typologiat: Ruoka ja juoma, Kodin tekniikka, Sisustaminen, Muoti ja pukeutuminen, Hyvinvointi ja terveys sekä Vastuullisuus
  • Kohderyhmät: Smart Shopper ja Foodrunners - ruuan edelläkävijät

  Valmiit ryhmittelyt auttavat ymmärtämään suomalaista kuluttajaa ja tiivistävät suhtautumista eri toimialoihin tai esimerkiksi rahankäyttöön. Ne ovat käytännön työkalu myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen ja mediasuunnittelun päivittäiseen käyttöön.

 • Kohdennamme monikanavaisesti markkinointiviestintää

  Kohderyhmien profiileja voit tarkastella niin brändien, asenteiden kuin mediakäytönkin suhteen koko laajassa Mind-tietopankissa. Mindin avulla voimme kuvata kohderyhmän elämäntyylin ja asenteet, jotta voit rakentaa viestisi kärjen juuri heitä puhuttelevaksi. Brändiprofiloinnilla selvität kohderyhmän suhtautumisen tuoteryhmääsi, brändiisi ja kilpailijoihisi. Mediaprofiloinnin avulla rakennat monimediallisen ratkaisun kohderyhmän tavoittamiseen, niin digissä kuin muussakin mediassa.

  Valmiit Kantar Audiences -kohderyhmät palvelevat niin ohjelmallisen ostamisen tarvetta kuin suora- ja telemarkkinointia. Voit helposti kohdentaa viestisi juuri oikeille digikohderyhmille evästeellisesti tai evästeettömästi tai rajata kohderyhmiä alueellisesti suorapostituksille ja telemarkkinointiin.

  Kohderyhmiä on noin 300 elämänvaiheista ja hankinta-aikeista kiinnostuksen kohteisiin ja edelläkävijäkohderyhmiin. Vaihtoehtoisesti voit hyödyntää asiakaskohtaisesti räätälöitäviä kohderyhmiä.

  Löydät digikohderyhmät ostoalustoilta nimellä 'Kantar' ja ne ovat saatavilla myös muissa Pohjoismaissa. Teemme yhteistyötä NDR:n kanssa. 
  Suora- ja telemarkkinoinnin yhteistyökumppanimme on Profinder.