Palvelemme koko elintarviketeollisuuden ekosysteemiä - alkutuotantoa, tavarantoimittajia, vähittäiskauppaa, liittoja, järjestöjä. Kantar Agri Oy on ainoa maa- ja elintarviketalouteen erikoistunut markkinatutkimusyritys Suomessa.

Analysoimme räätälöityjä tietokokonaisuuksia tutkimusaineistoista, julkisista tilastoista ja laskennallisista tiedoista. Palveluitamme ovat mm. eri tuotteiden markkinaseurannat, maatalouden toimintaympäristön, tuotannon ja kulutuksen ennusteet, maatilojen rahavirrat ja AgriInfo-tietosovellukset sekä DataLaari-maatilapaneeli. Vastaamme asiakkaidemme moninaisiin tietotarpeisiin tekemällä erillistutkimuksia ja selvityksiä.

Kuinka autamme

 • Elintarviketalous on katsaus maatalous- ja elintarvikealan tuoreimpiin tuotanto- ja kulutuslukuihin

  • Eri elintarvikkeiden kulutus Suomessa
  • Suomen maatalouden tulot ja menot
  • Maatalouden tuotantovälineiden hintojen muutokset
  • Eri elintarvikkeiden vähittäishinnat Suomessa
  • Tuotetun lihan ja maidon määrät EU-maissa
 • Ruokatietoa on kattava katsaus ruuan kulutuksen ja tuotannon toimintaympäristöön

  • suomalaisten ikärakenne tänään ja ennuste v. 2070
  • suomalaisten suosituimmat ruokalajit
  • eri elintarvikkeiden kulutus Suomessa ja muissa EU-maissa
  • tärkeitä asioita elintarvikkeiden valinnassa ja ostopäätöksen teossa
  • suomalaisten ruokalautasen muutos kymmenen vuoden aikana
 • Maatilojen rahavirtalaskelmat - Kuntakohtaiset maatilojen tulo- ja menotiedot

  • Maatalouden myyntitulot (maito, naudanliha, sianliha, muu liha, kananmuna, vilja ja muu kasvinviljely)
  • Maatalouden tulotuet
  • Metsätulot (maanviljelijät ja/tai metsätilanomistajat)
  • Sivuansiot (palkka-, eläke- ja yrittäjätulot)
  • Pääostopanosten menot (ostorehut, lannoitteet ja kalkki, poltto- ja voiteluaineet, koneet, ostosiemenet ja kasvinsuojeluaineet)
 • Maatilojen kehitysnäkymät vuoteen 2032

  Tuotamme ajankohtaista tietoa suoraan maatalousyrittäjiltä päättäjille ja elinkeinolle. Saat poikkileikkauksen maatilojen nykytilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Aihepiirit kattavat tilanpidon jatkumisen ja eri toimintastrategiat. Lisäksi selvitetään valmiudet ja esteet investointeihin ja tilan kehittämiseen.

  Säännöllisesti toteutettuna tutkimuksen avulla nähdään, mikä on muuttunut, jolloin voidaan arvioida muutosten merkitystä, nähdään uhat ja mahdollisuudet. Tulokset haastavat päättäjiä ja elinkeinoa miettimään keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimenpiteiden kohdentamiseksi

  Tulosten perusteella laaditaan asiantuntijatyönä Maatilojen Kehitysnäkymät -raportit maatalouden eri tuotantosuunnista sisältäen ennusteet maatalouden toimintaympäristömuutoksista ja niiden vaikutuksista tuotantoon ja rakenteeseen tuotantosuunnittain sekä alueittain. Suuri tutkimusnäyte mahdollistaa raportoinnin myös asiakkaan omalla aluejaolla. 

  Keväällä 2024 tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin alueittain vuoteen 2032 asti:

  • Maatilojen tuotanto- ja investointisuunnitelmat
  • Maatilojen lukumäärän ja rakenteen kehittyminen, tilakoko, peltoala
  • Sukupolvenvaihdosnäkymät
  • Tuotantosuuntien kehitysennusteet; tilaluku, rakenne, tuotantomäärät
  • Tuotantosuuntien kannattavuusnäkymät ja tilan investointien esteet
  • Maaseudun kehittämisen suunnat (toimintatavat, yrittäjyys, työvoiman käyttötarpeet, koulutustarpeet)
  • Luomutuotannon näkymät

  Sektorikohtaiset raportit: Maidontuotanto | Naudanlihantuotanto | Sianlihantuotanto | Lampaanlihantuotanto | Kananmunantuotanto | Viljantuotanto | Muu kasvintuotanto

  Tutkimus toteutetaan joka toinen vuosi ja siihen haastatellaan noin 4000 maatalousyrittäjää. Vastaaminen tapahtuu netissä.

 • Kotipuutarha - Kotitalouksien puutarhaan ja pihaan liittyvät hankinnat

  Kotipuutarhureille suunnatulla kyselyllä selvitetään mm. kotitalouksien puutarhaan ja pihaan liittyviä hankintoja tuotteittain ja rahankäyttöä sekä tuotteiden ostopaikkoja ja asiakastyytyväisyyttä puutarhamyymälöiden toimintaan.

  Sisällössä mm.

  • Kotipuutarhamarkkinoiden arvon rahassa mitattuna
  • Asiakasosuudet kotipuutarhakaupassa
  • Asiakastyytyväisyys myymälöittäin
  • Kiinnostuneisuus kotipuutarhaharrastukseen
  • Asenteet kotipuutarhaharrastukseen
  • Kotipuutarhaharrastuksen tietolähteet
  • Kyselyaineisto tutkimusta varten kerätään lokakuussa Kantar TNS:n kuluttajapaneelissa. Tutkimusnäyte muodostuu yli 3000 kotitaloudesta ja edustaa koko maan kaikkia kotitalouksia.

 • Kotieläintuotemarkkinoiden seuranta ja analysointi

  Kantar Agrilla on pitkät perinteet kotieläintuotemarkkinoiden analysoinnissa. Seuraamme jatkuvasti eri tuotteiden tuotantoa, kulutusta ja ulkomaankauppaa sekä hintojen kehitystä ja koostamme asiakkaiden tarpeisiin liha-, maito- ja kanamunasektoreiden kotimaisia ja kansainvälisiä tilastoja. Teemme ennusteita myös tulevasta kehityksestä.

  • Maitobarometrit ja maitomarkkinakatsaukset (kuukausittain)
  • Lihabarometrit ja lihamarkkinakatsaukset naudan-, sian ja siipikarjanlihasta (neljä kertaa vuodessa)
  • Kananmunabarometrit ja kananmunamarkkinakatsaukset (kolme kertaa vuodessa)

 • Räätälöityjä aineistokokonaisuuksia - AgriInfo

  Jalostamme keräämistämme aineistoista, julkisista tilastoista ja laskennallisista tiedoista asiakkaille räätälöityjä aineistokokonaisuuksia. Myös asiakkaan omia aineistoja voidaan liittää mukaan. Aineisto kerätään pääsääntöisesti kuntakohtaisena tietona, josta voidaan koostaa suuraluetason tietoa asiakkaan omalla aluejaolla. Aineisto voidaan koostaa eri muotoihin kuten numeroaineistoksi, taulukkokoosteiksi, grafiikaksi tai kartoiksi. Toimitamme aineistoa myös dynaamisena Excel-tiedostona, jossa pudotusvalikkojen kautta voidaan poimia näkyviin asiakkaan oman alueen muuttujia graafisesti esim. maantieteellisenä näkymänä.

   

 • Datalaari-maatilanimistö

  Valtakunnallinen DataLaari-maatilanimistö koostuu yli 4000 maatilan yhteystiedoista. Tilat edustavat Suomen yli viiden peltohehtaarin tiloja tuotantosuunnittain. Mukana on tiloja kaikista tuotantosuunnista. Tyypillisesti tulokset painotetaan vastaamaan koko Suomen maatalouden rakennetta.

  Säännölliset monitilaajatutkimukset:

  • Pankki- ja vakuutusala
  • Maatalouslehtien media
  • Arvosanat päättäjille, järjestöille ja yrityksille
  • Rehuasiakastyytyväisyys
  • Lihantuottajatyytyväisyys
  • Puukauppa ja puun hinta
  • Asiakaskohtaisia erillistutkimuksia (esim. markkinatilanne, yrityskuva tai asiakastyytyväisyys)

  DataLaari-kyselyjä on tehty vuodesta 1995 lähtien, mikä mahdollistaa aikasarjavertailun.