Tieto muuttuvista asiakkaiden odotuksista pitää pankki-, vakuutus- ja rahoituspalvelut kilpailukykyisinä ja voimissaan.

Monet voimat muokkaavat rahoituspalveluja: toimet kilpailun lisäämiseksi, pitkäaikaisten liiketoimintamallien muutokset, uudet digitaaliset valuutat ja teknologian kehitys. Markkinoille pääsyn esteet pienenevät ja disruptio etenee. Brändien on kekseliäästi mietittävä uudelleen roolinsa kuluttajien elämässä.