Elämme muutoksen aikaa, kun etätyö, uudet palvelut, ruuhkat, ilmansaasteet ja kiihtyvä kaupungistuminen vaikuttavat liikkumiseen. Tarjoamme kasvumahdollisuuksia, jotka perustuvat ihmisten asenteiden ja käyttäytymisen ymmärtämiseen liittyen autoihin, liikkumispalveluihin ja uusimpiin suuntauksiin kuten jaettu liikkuminen ja autoilun sähköistyminen.

Valmis tutkimustietomme on apuväline autokaupan markkinoinnin ja kampanjoiden suunnitteluun, kohderyhmien valintaan sekä kilpailijoiden määrittelyyn. Tutkimustulokset auttavat tunnistamaan tekijät, jotka vaikuttavat uuden auton valintaan ja hankintaan, huolto- ja korjaamovalintoihin sekä asiakassitoutuneisuuteen. 

Automerkkeihin ja -malleihin kohdistuvaa ostokiinnostusta kartoitetaan kuukausittain potentiaalisten uuden tai käytetyn auton ostajien keskuudessa. Vuosittain mitataan tyytyväisyyttä liittyen juuri hankittuun uuteen autoon sekä saatuun palveluun ostotilanteessa.

Asiakkaitamme Suomessa ovat mm. maahantuojat, jälleenmyyjät, huoltokorjaamot, rengasliikkeet sekä rahoitus- ja vakuutusyhtiöt.