Käsitykset energiasta muuttuvat. Tarjoamme näkemyksiä vastuullisuudesta ja tarkoituksesta niin innovaatioiden herättämiseksi kuin tehokkaan brändin luomiseksi.

Kuluttajien näkemykset ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä kehittyvät. Energia-ala on tienhaarassa, jossa haasteina ovat muun muassa maineen säilyttäminen ja brändin uudistaminen, hiilineutraalius, vähäpäästöisyys, uusiutuvat energiamuodot, uudet teknologiat sekä toisaalta fossiilisten polttoaineiden tärkeä rooli kuluttajien nykypäivässä.