NIPObase Panel

Altijd beschikking over relevante kennis van je markt en doelgroepen. Gebaseerd op actuele en betrouwbare data. NIPObase maakt het mogelijk.

Meer weten?

Kantar beschikt over een kwalitatief zeer hoogwaardig onderzoekspanel : NIPObase.NIPObase is gecertificeerd voor ISO 26362 (opzetten en exploiteren accespanels voor marktonderzoek).

De samenstelling van NIPObase ligt sterk in lijn met de populatiesamenstelling volgens de MOA Gouden Standaard. Door de combinatie van de omvang en hoge respons biedt NIPObase uitstekende mogelijkheden om alle mogelijke doelgroepen representatief in onderzoek te vertegenwoordigen, bij een zeer beperkte individuele belasting van respondenten.

Onderzoek op maat

NIPObase maakt het mogelijk om onderzoek te doen onder relevante doelgroepen.Denk aan moeilijk te bereiken doelgroepen zoals bijvoorbeeld patiënten, jonge en aanstaande moeders, 55-plussers of kinderen. Ook onderzoeken onder respondenten uit specifieke beroepsgroepen zoals artsen, docenten of winkeliers behoren tot de mogelijkheden.

Van de leden van NIPObase is standaard een groot aantal gegevens beschikbaar.

Kwaliteit

Goed onderzoek staat of valt mede met de kwaliteit van het panel. De kwaliteit van ons panel borgen we door onze wervingsmethodiek en intensief panelbeheer. De aandacht voor representativiteit begint bij de werving: wij selecteren en benaderen personen zelf; respondenten kunnen zichzelf niet aanmelden

Kantar gaat zeer zorgvuldig met panelleden om. Zij worden maximaal drie keer per maand benaderd en ontvangen altijd een beloning voor hun medewerking. Dit resulteert in een zeer hoge respons, wat de kwaliteit van de verzamelde data sterk ten goede komt.

NIPObase wordt actief beheerd. Respondenten worden nauwgezet gemonitord om de belasting te beperken en de kwaliteit van antwoorden te bewaken.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van ons panel en hoe deze jouw organisatie kan helpen? Neem dan nu contact met ons op.