Retail Investor

Altijd actueel inzicht in de particuliere beleggersmarkt

Meer weten?

In het kort

Het aantal beleggende huishoudens in 2022 licht afgenomen tot 1,91 mln (2021: 1,96 mln). Er komt daarmee een einde aan een unieke periode van onafgebroken groei in de jaren 2016-2021. Dat het aantal beleggende huishoudens afneemt is op zich niet opmerkelijk, maar wel dat deze afname zo beperkt is. Zeker gezien de huidige context van een turbulente periode van geo-politieke onrust, zeer hoge inflatie en een breed gedeeld sentiment dat de economie in een zware crisis terechtkomt. De volatiliteit op de beurzen is door dit alles weer terug, maar particuliere beleggers laten zich er per saldo nauwelijks door afschrikken. Hun gedrag wijkt daarmee sterk af van tien of twintig jaar geleden. Toen kon het gebeuren dat in een jaar met teleurstellende resultaten honderdduizenden beleggers er een punt achter zetten. 

Wat is de marktbrede impact van deze ontwikkeling? Verandert het profiel van beleggende consumenten? Welke segmenten van de particuliere beleggersmarkt zijn afgelopen jaar gegroeid of juist gekrompen? 

Dit zijn onder meer de inzichten die Retail Investor biedt – de enige Nederlandse studie die al sinds 1997 de ontwikkeling van de beleggersmarkt volgt en de bevindingen op een heldere manier in een breder perspectief plaatst. 

Retail Investor 2022 

Dankzij het multiclient-karakter van Retail Investor 2021 ontvang je tegen een beperkte investering een actueel beeld van:  

 • De omvang van de particuliere beleggersmarkt als geheel en van de groei en krimp van specifieke segmenten, zoals die van tonnairs en startende beleggers; 
 • Ontwikkeling van de marktpositie van de verschillende aanbieders (omvang client base en AUM per aanbieder); 
 • Motieven van startende beleggers; waarom kiezen zij ervoor om al dan niet te beleggen bij hun huisbank; 
 • Zelf Beleggen: omvang client base, AUM en transactiefrequentie per aanbieder; 
 • Laten Beleggen: omvang client base en AUM per aanbieder; 
 • Persoonlijk Vermogensbeheer: omvang client base en indicatief relatieve AUM per aanbieder; 
 • Duurzaam beleggen: ontwikkeling share of wallet, hoe komt men tot een keuze en hoe ‘groen’ veronderstelt men dat hun duurzame beleggingen zijn; 
 • Ontwikkeling van index-, fiscaal- en periodiek beleggen;
 • Interesse en gebruik van fractioneel beleggen; wat is de product uptake bij partijen die dit aanbieden; 
 • In hoeverre maken beleggende huishoudens ook gebruik van beleggingen in crypto; welke rol verwachten zij van hun bank/broker/vermogensbeheerder m.b.t. crypto;  
 • Sinds 2020: potentiële beleggers – consumenten die van plan zijn om binnen 6 maanden te gaan beleggen. 
  Hoe groot is deze groep? 
  Wat zijn hun motieven en barrières om al dan niet te beginnen met beleggen? 
  Welke aanbieders neemt men in overweging en waarom? 
  In hoeverre heeft men interesse in duurzaam en/of periodiek beleggen?  
Retail Investor 2022

Meer informatie?

Meer weten of het rapport Retail Investor 2022 aankopen?
Neem contact op
Onze solutions
Actueel inzicht in de cryptomarkt en het gedrag van de cryptobelegger.