Record aantal beleggende huishoudens in Nederland

Aantal beleggende huishoudens in 2021 wederom sterk gegroeid (+12%).
22 november 2021
Record beleggende huishoudens
Reg van Steen_NL
Reg
van Steen

Senior Client Director, Insights division

Yara Wiemer
Yara
Wiemer

Research Consultant

Contact
Dit blijkt uit Retail Investor, het jaarlijkse onderzoek van Kantar dat al sinds 1997 de ontwikkelingen op de particuliere beleggersmarkt volgt. De bevindingen zijn gebaseerd op een onderzoek onder een representatieve steekproef van 37.033 huishoudens en vervolgonderzoeken onder 2.176 beleggende huishoudens en 819 huishoudens die van plan zijn binnen 6 maanden te gaan beleggen.
 

Nieuw record aantal beleggende huishoudens sinds 2000 

Nederland telt dit jaar 1,96 miljoen beleggende huishoudens en daarmee wordt een oud record gebroken. Dat dateerde van het jaar 2000 toen er 1,9 miljoen huishoudens belegden. Het nieuwe record is het resultaat van zes jaren van onafgebroken groei. Een dergelijke langdurige toename is niet eerder vertoond, waarbij aangetekend mag worden dat de groei van 12% iets lager is dan in 2020. Toen was er sprake van een groei van 17%.  
Het komt er per saldo op neer dat in de afgelopen zes jaar het aantal beleggers bijna verdubbeld is. 
 

Lage rente als belangrijkste stimulans 

De lage rente is onveranderd de belangrijkste drijfveer om te gaan beleggen. Huishoudens zien in toenemende mate in dat beleggen de mogelijkheid biedt om wat meer rendement te realiseren. Het stimuleert ook dat men vrienden en bekenden spreekt die met beleggen zijn begonnen. Bovendien liet ook dit jaar een gunstige beursontwikkeling zien, wat ook vertrouwen bood om ermee aan de slag te gaan.  
 
Vrijwel alle aanbieders van beleggingsdiensten hebben hun klantenkring zien groeien dit jaar. Het neemt niet weg dat er grote verschillen zijn tussen de partijen, waarbij sommige een forse dubbelcijferige groei registreren terwijl andere daarbij achterblijven. De instroom van grote groepen starters in de afgelopen jaren heeft dan ook een substantiële invloed gehad op de marktverhoudingen. 
 

Belegger wordt jonger en is vaker vrouw

Terwijl tien jaar geleden de gemiddelde leeftijd op circa 53 jaar lag, is die inmiddels gedaald tot 49 jaar. De aanzienlijke instroom van nieuwe beleggers speelt hierin een belangrijke rol: de belegger die dit jaar startte met beleggen is gemiddeld 38 jaar, terwijl dit in het vorige decennium gemiddeld zo’n 41 jaar was. 

Behalve een verjonging zien we ook een doorgaande trend van feminisering optreden: in 72% van de beleggende huishoudens is een man de hoofdkostwinner, maar onder recent gestarte beleggers is dit nog slechts 66%.
 

Vooruitzicht 2022 

Het huidige positieve sentiment rond beleggen blijft onveranderd positief want de bereidheid van niet-beleggers om te gaan beleggen is groter dan ooit: 13% heeft het voornemen. We gaan er dan ook vanuit dat, zolang de beurskoersen enigszins overeind blijven, ook komend jaar het aantal beleggende huishoudens in dezelfde orde zal toenemen. Dat betekent overigens nog steeds dat het leeuwendeel van de Nederlandse huishoudens het beleggen links zal laten liggen, zoals dit jaar drie van de vier dat hebben gedaan. 

Meer weten over Retail Investor?

Lees meer over Retail Investor op onze website.

 

Contact