Beleggers laten zich nauwelijks verjagen van de beurs

De Nederlandse markt van beleggende huishoudens daalt voor het eerst in 6 jaar.
01 december 2022
Retail Investor 2022
Willem Eenhoorn
Willem
Eenhoorn

Business Development Director

Reg van Steen_NL
Reg
van Steen

Senior Client Director, Insights division

Contact

Voor het eerst in zes jaar groeit de markt van beleggende huishoudens niet meer, al blijft de krimp beperkt tot -2.5%. Dit blijkt uit Retail Investor, het jaarlijkse onderzoek van Kantar dat al sinds 1997 de ontwikkelingen op de particuliere beleggersmarkt volgt. De bevindingen zijn gebaseerd op een screeningsonderzoek onder een representatieve steekproef van 32.325 huishoudens en vervolgonderzoeken onder 2.122 beleggende huishoudens en 750 huishoudens die van plan zijn binnen 6 maanden te gaan beleggen.

Einde aan historisch lange periode van groei 

Het aantal beleggende huishoudens in Nederland is dit jaar met 2.5% afgenomen tot 1,91 mln. Er komt daarmee een einde aan een unieke periode van onafgebroken groei in de jaren 2016-2021.

Aantal beleggende Nederlandse huishoudens

Dat het aantal beleggende huishoudens afneemt is op zich niet opmerkelijk, maar wel dat deze afname zo beperkt is. Zeker gezien de huidige context van een turbulente periode van geo-politieke onrust, zeer hoge inflatie en een breed gedeeld sentiment dat de economie in een zware crisis terechtkomt. De volatiliteit op de beurzen is door dit alles weer terug, maar particuliere beleggers laten zich er per saldo nauwelijks door afschrikken. Hun gedrag wijkt daarmee sterk af van tien of twintig jaar geleden. Toen kon het gebeuren dat in een jaar met teleurstellende resultaten honderdduizenden beleggers er een punt achter zetten. Huidige beleggers zijn veelal uit een ander hout gesneden en ook speelt wel mee dat de rente op spaarrekeningen nog steeds verwaarloosbaar is.  

Impact op de beleggersmarkt 

Het overgrote deel van de beleggers laat de beursontwikkelingen over zich heen komen. Dat betekent niet dat iedere bank, broker of vermogensbeheerder er weinig last van heeft. Sommige aanbieders worden harder getroffen, terwijl andere er juist van blijken te profiteren. Een aantal aanbieders heeft dit jaar aanzienlijk minder geïnvesteerd in advertentiecampagnes en ook dat laat zijn sporen na.  

Vooruitzicht 

Er is dus een geringe uitstroom van beleggers en dat lijkt niet toe te nemen zolang beurskoersen geen al te grote dalingen laten zien. De aantrekkelijkheid van beleggen lijkt eveneens weinig aan kracht in te boeten, want 12% van de niet-beleggende huishoudens denkt erover om binnen 6 maanden te gaan beleggen. Het is nauwelijks minder dan de 13% die een jaar geleden werd vastgesteld. De markt van particuliere beleggers is dus tamelijk robuust, al is duidelijk dat de lange periode van onafgebroken groei afgelopen is.  

Meer weten over Retail Investor?

Lees meer over Retail Investor op onze website.

 

Contact