Wereldwijd zorgen over oorlog, koopkracht en het klimaat

De oorlog in Oekraïne blijft 's werelds grootste zorg, maar ook de financiële en milieucrises dichter bij huis houden mensen bezig, blijkt uit Kantar Global Issues Barometer wave 3
04 oktober 2022
Meer informatie

Kantar onderzoek laat zien dat de wereldwijde bezorgdheid over de Russische invasie van Oekraïne in september met 13% is afgenomen vergeleken met mei dit jaar. Dit geeft echter ruimte voor zorgen dichter bij huis. Kantars Global Issues Barometer is een gedetailleerde analyse van de houding van 11.000 mensen in 19 landen (die 68% van het wereldwijde BBP vertegenwoordigen) en hoe zij omgaan met de huidige crises in de wereld. Het onderzoek maakt gebruik van open vragen om de echte meningen van mensen te achterhalen. Met Kantars TextAI-technologie zijn de antwoorden op deze vragen vervolgens omgezet in gedetailleerd inzicht in de werkelijke houding en gedrag van consumenten. 

Gevraagd om spontaan hun zorgen te delen, noemde 51% van de mensen wereldwijd de oorlog, gevolgd door zorgen over de economie (47%) over de economie en 38% over klimaatkwesties. 

Top 3 primaite zorgenDe oorlog: zorgen over escalatie en nucleair conflict 

De oorlog in Oekraïne, die nu al 8 maanden woedt, is nog steeds de grootste zorg voor de helft van de wereldbevolking. De bezorgdheid is vooral groot in Europa: Polen (90%), Duitsland (73%), Spanje (69%), Frankrijk (69%) en het VK (55%). De helft van de Europeanen is vooral bezorgd dat ook andere landen worden meegesleurd in de oorlog (51%) of zal escaleren tot een nucleair conflict (48%). Terwijl 60% van de mensen zich zorgen maakt over de prijsstijgingen als gevolg van de oorlog, maakt 53% zich ook zorgen over de humanitaire crisis. 59% van de Afrikanen maakt zich zorgen dat de oorlog voedseltekorten veroorzaakt op hun continent. Zorgen mensen voedsel en energieZorgen over stijgende kosten van levensonderhoud en de impact van inflatie 

 Mensen maken zich aanzienlijk meer zorgen over de economie sinds de eerdere editie van deze barometer eerder dit jaar in mei, het percentage mensen dat zich hierover zorgen maakt steeg significant van 39% naar 47%. De grootste zorg is inflatie - 7 op de 10 mensen noemden inflatie hun grootste zorgen. Mensen merkten de prijsveranderingen het meest bij hun eerste levensbehoeften; eten en drinken, brandstof en rekeningen. In Polen, Spanje, Duitsland, Nigeria en Kenia zijn de kosten van levensmiddelen het meest gestegen. Stijgingen van de brandstofkosten worden wereldwijd ervaren. 

 
In september 2022 zijn mensen nog steeds voorzichtig met hun boodschappen, maar ze lijken iets minder geschrokken over de prijzen dan in mei. De meeste mensen kunnen zich de dagelijkse uitgaven en kleine traktaties veroorloven, maar velen blijven voorzichtig met het uitgeven van geld. Bijna driekwart (73%) van de wereldbevolking verwacht niet dat hun inkomen in gelijke tred zal stijgen als de inflatie. Daarom proberen ze prijsstijgingen te beheersen door te bezuinigen op algemene uitgaven, hun gedrag te veranderen, het aantal en soort boodschappen dat ze kopen te verminderen, voordeligere producten en merken te kopen en te winkelen in goedkopere winkels. 15% van de consumenten geeft aan minder te sparen en 14% heeft zelfs al ingeteerd op het spaargeld.

Mate van bezorgdheid per onderwerpKlimaatuitdagingen 

Een onderwerp waar we een enorme toenemende vraag naar actie hebben gezien, is klimaatverandering en milieukwesties. Meer dan een derde van de consumenten (38%) beschouwt klimaatverandering als een mondiaal top 3-issue en het is het op één na belangrijkste onderwerp dat ze opgelost willen zien. 78% van de consumenten wil milieuvriendelijke producten kopen, maar maakt zich zorgen dat ze dat niet kunnen betalen. Desondanks is 68% van mening dat we de huidige situatie niet mogen laten verergeren tot een klimaatcrisis. 

Vermindering van fossiele brandstoffen, minder consumptie en het voorkomen van afval worden gezien als belangrijke oplossingen waarbij mensen hulp nodig hebben van de overheid en het bedrijfsleven om hun gedrag om te zetten in betere keuzes. Zelfs over het cruciale onderwerp van het energietekort zei 67% dat "we sneller werk moeten maken van hernieuwbare energiebronnen" tegenover slechts 9% die vond dat "we ons geen zorgen meer moeten maken over fossiele brandstoffen en een overeenkomst moeten sluiten met iedereen die deze aan ons kan verkopen". 

Aantal consumenten, in %, dat vindt dat klimaatproblemen moeten worden opgelostSarah King, Global Head of Brand Strategy bij Kantar, besprak de recentste bevindingen van de Global Issues Barometer en gaf aan: "Mensen blijven voorzichtig, maar er zijn ook tekenen dat ze na de eerste schok van de inflatie er nu meer grip op hebben en hier mee leren leven. Hoe ze dit doen, verschilt per groep en land. En het is daarbij belangrijk om te onthouden dat onder de gemiddelden en totalen een aanzienlijk verschil in de data kan worden waargenomen. Het is duidelijk dat sommige mensen onder acute druk staan. Maar hoewel de algemene economische vooruitzichten over het algemeen slecht zijn, voelen de meeste mensen zich zeker vanwege hun baan en zijn zij redelijk positief over hun eigen financiële situatie. 

Economische acties zijn uiteraard belangrijke problemen voor regeringen (90%) en het bedrijfsleven (39%) om op te lossen. Maar ook de zekerheid van werk, sociale onrust en klimaatkwesties worden steeds grotere zorgen voor consumenten. Net als tijdens de pandemie zien we voor bedrijven opnieuw de drievoudige rol die ze spelen als werkgever, leverancier van goederen/diensten en als onderdeel van de samenleving.” 

 Ga naar https://www.kantar.com/campaigns/global-issues-barometer voor meer informatie over de Global Issues Barometer van Kantar. 

Meer informatie