Inclusie & Diversiteit

Wij geloven dat iedereen uniek is, en pas echt succesvol kan zijn als iedereen helemaal zichzelf kan zijn op werk.

Bij Kantar streven we ernaar een inclusieve werkplek te creëren waar iedereen kan floreren en groeien, en helpen we onze klanten de diverse aard van hun eigen klanten te begrijpen. Diversiteit stimuleert innovatie en creativiteit, waardoor we de behoeften van onze klanten beter kunnen vervullen. Inclusie creëert een cultuur van erbij horen, waar iedereen in staat wordt gesteld te slagen. 

Het creëren van een inclusieve cultuur en samenleving

Wij streven naar een diverse en inclusieve werkplek door de manier waarop we talent werven, ons lokale beleid op de werkvloer, training en een positieve bedrijfscultuur. Wij helpen onze klanten ook hun klanten beter te begrijpen en hun zakelijke uitdagingen aan te pakken door de lens van inclusie en diversiteit.

Divers talent en inclusieve wervingsmethoden

Wij willen een diverse mix van getalenteerde mensen aantrekken, behouden en ontwikkelen en een inclusieve cultuur creëren waarin iedereen kan slagen. In elke regio richten we ons op lokale I&D-initiatieven die een grote impact hebben. Deze initiatieven variëren van gedragstrainingen voor iedereen tot een beleid voor flexibel werken, van workshops over neurodiversiteit tot programma's om mensen die hun loopbaan hebben onderbroken weer aan het werk te krijgen.

Wij veranderen de manier waarop wij mensen werven om inclusiever te worden. Wij ondersteunen een aantal wereldwijde virtuele netwerken waar mensen met elkaar in contact komen over belangrijke onderwerpen, zoals Pride @Kantar, Colourful @Kantar, Women of Kantar en het Neurodiversity Network. En we vieren evenementen als Internationale Vrouwendag en Pride met wereldwijde programma's.

Gedurfd en inclusief leiderschap

Wij ondersteunen onze leiders binnen Kantar om een diverse werkplek te creëren. Onze leiders moeten zich bewust zijn van leiderschap en inclusief gedrag, zich verbonden voelen inclusie, en anders durven zijn. Onze wereldwijde prioriteit is om meer diversiteit in ons leiderschap te zien, te beginnen met geslacht. De vooruitgang is positief, maar we hebben nog werk te doen. We stellen doelen voor ons aannamebeleid, talentprogramma's en high potential-lijsten om een eerlijk proces op gang te brengen dat mannen en vrouwen in gelijke mate stimuleert.

We bieden mentorprogramma's aan voor senior vrouwen en onze leiders kunnen gebruikmaken van ons Empowering Growth-programma. Dit programma richt zich op de gedragsverandering die nodig is om een cultuur van inclusie te creëren - een cultuur die het bedrijf en onze werknemers in staat stelt zich te ontplooien.

Het denken van onze klanten over I&D stimuleren

Wij bieden verschillende perspectieven over I&D voor kansen en uitdagingen voor onze klanten in verschillende sectoren en markten. Recente projecten hebben onze I&D-focus in de organisaties van onze klanten gebracht en positieve veranderingen teweeggebracht::

De Inclusion Index helpt bedrijven hun prestaties op het gebied van Gelijkheid, Inclusie en Diversiteit (GID) te beoordelen en hen te ondersteunen bij het doorvoeren van positieve interne veranderingen.

What Women Want: In dit onderzoek hebben we de rol van eigenwaarde en geslacht geanalyseerd, en hoe dit de merkperceptie kan beïnvloeden. Uit het rapport bleek dat merken hun klantenrelaties (en hun merkwaarde) op het spel zetten door in hun marketing- en reclame-inspanningen vrouwen niet correct weer te geven of te vertegenwoordigen.

AdReaction: Getting Gender Right biedt nieuwe inzichten in de rol van gender in merkstrategie, reactie op creatieve uitingen en media targeting.

The Reykjavik Index for Leadership – een samenwerking met Women Political Leaders - meet in welke mate de samenleving zich comfortabel voelt bij vrouwen op leiderschapsposities in vergelijking met mannen in leiderschapsrollen.